Præsidentskifte

Præsidentskifte

Så er tiden kommet, hvor jeg som Præsident skal lade kæden gå videre til Præsident Elect, Peter Wulff.

Vi har i år kunnet tilbyde rigtigt mange sommervejrsdage inden at hovedferie og højsommeren har stået for døren!

Jeg overleverer lige om lidt det gode sommervejr – håber, at den kommende Præsident og bestyrelse passer godt på det.

Peter, jeg overdrager nu lederskabet af denne fantastiske klub, Pandrup Rotary Klub til dig gældende for Rotary-året 2018-2019.

Jeg håber, at du vil finde lige så stor ydmyghed og stolthed som jeg gjorde, da jeg fik kæden på mine skuldre.

Du overrækkes herved ansvaret for klubben. Ikke som en byrde, men som en mulighed for at du kan sætte dit præg på klubben, og hvad du gerne vil opnå i dit år som Præsident.

Med ønskerne om det bedste i dit Rotary-år. Et stort tillykke med kæden.

4 5

Der blev overrakt blomster til Anne-Louise og Anja.

3 2

k

Jeg overlader styringen af mødets afslutning til klubbens nye Præsident, Peter Wulff

Præsident og Past Præsident skiftede plads ved bordet.

Præsident Peter Wulff tog ordet:

pe

” Jeg vil takke for den tillid som i viser ved at jeg er ny præsident. Jeg glæder mig til opgaven og til samarbejdet med bestyrelse og udvalg.

Vi skal samarbejde om, at vi kan få et godt rotary år med nogle gode indholdsrige og hyggelige møder.

Vores første rotary møde efter sommerferien bliver torsdag den 16. august.

Ellers vil jeg bare slutte aftenen af med at ønske jer alle en god sommer.”