Præsentation af Reinhard Sværke-Jessen

Sværke og hustru

 

tekst

Det er en stor glæde for mig at være den kommende distriktsguvernør for perioden 2021/2022, et tillidshverv som jeg glæder mig til. Jeg har arbejdet længe i distriktet og kender heldigvis noget til opgaven som DG og der en planlagt uddannelse som ruster mig til opgaven.

Jeg er fra den 28. februar 1956, og er den næstældste af 5 søskende. Min skolegang var i Faxe Ladeplads på Hylleholt skole. Jeg har dyrket elitesport i Roklubben Viking, for sæsonen 1975 roede jeg 2’er med styrmand og vandt alle stævner undtagen DM hvor vi blev nr. 2, men så er der da kun et hold der var bedre i Danmark.

Min erhvervsambition var at blive landmand – malkekvæg, som meget af min mors familie havde, men det var vigtigt for mig at få en god basisuddannelse, så jeg startede på Haslev Gymnasium 1974, og her mødte jeg en Helle fra 1G som jeg blev gift med i 1982.

Jeg kom på Næsgård Landbrugsskole, de havde en 2-årig landbrugsuddannelse som indeholdt en merkonomuddannelse, som gav det videre grundlag for et arbejde som regnskabsassistent, kort tid efter som regnskabschef, og en efterfølgende HD/R som det bedste grundlag, til de forskellige lederjob jeg har haft gennem årene.

Helle er uddannet korrespondent og har arbejdet hos MAN (det gamle B&W-motor) de sidste 30 år og arbejder som i dag som rekrutteringspartner og har også ansvar for koncernens elever. Vi har en søn fra 1984 og datter fra 1986, som begge har en kandidatuddannelse. Og jeg har 4 dejlige børnebørn og to dejlige svigerbørn.

Jeg kom ind i Haslev Rotary Klub i 1994, kun 38 år gammel, og det var en spændende introduktion.  Jeg havde været aktiv i en politiks vælgerforening, i min fritid været underviser på Merkonom linjen, en rimelig stor berøringsflade, og jeg kendte faktisk mange af klubbens medlemmer fra starten, og blev introduceret rigtigt godt i klubben, på trods af min beskedne mødeprocent, var det en god og spændende introduktion.

Rotary distriktet har fyldt meget siden juni 2015, hvor jeg blev AG for klubberne, Haslev, Hårlev Karise, Køge Nord, Køge, Store Heddinge samt Faxe. Det giver et fantastisk netværk og tilgang til de enkelte klubber, og selvfølgelig Distriktet, hvor AG er en del af ledergruppen.

Jeg har arbejdet med distriktets Pr-udvalg’, hvor Annette Hansen fra Roskilde har været en inspirerende formand, vi har lykkedes med 2 årlige seminarer med god søgning af deltagere. 

 

Hvad ønsker jeg med guvernør arbejdet? Jeg har selvfølgelig ikke udarbejdet min endelige programerklæring for året men kan i hvert fald anføre følgende hovedpunkter:

 

 

 • Gennem mit arbejde som AG har jeg mødt mange engagerede mennesker, og konstateret at klubberne er forskellige, der skal være respekt for forskellen, men stadig at vi kan ”pirke” til udvikling af klubben.   
   
 • At distriktet understøtter klubberne i deres arbejde, her skal alle bidrage, Medlemsudvalg, Pr-udvalg, AG gruppen, samt alle øvrige udadvendte funktioner til udveksling af unge, reelt distriktsrådet.
   
 • Ved sidste PETS var der fokus på den ”attraktive klub” jeg er overbevist om at vi alle arbejder med dette, men der kan være behov for lidt hjælp i netværket, at de enkelte kender klubbens DNA når der skal rekrutteres nye medlemmer.
   
 • Jeg vil besøge alle klubber, gennem året, prøve at bidrage med at gøre guvernørbesøget spændende og interessant. Distriktet er som oftest repræsenteret ved guvernørassistenten, som er et vigtigt kontaktled til de enkelte klubber.
   

Mit mål er at ved at samarbejde kan vi nå endnu længere i udviklingen at Rotary distrikt 1480, og jeg ser frem til dette samarbejde, og glæder mig. Jeg vil arbejde på at udbrede kendskabet til Rotary og engagere vores nuværende medlemmer i dette arbejde, således at vi med engagement og involvering får nye og aktive medlemmer.

 

Reinhard Sværke-Jessen

10. juli 2019