Præsentation af DGE Per Nøddebo Nielsen

 Præsentation af DGN Per Nøddebo Nielsen – Faxe Rotary Klub.

 

Jeg har fået det ærefulde hverv at skulle være Distriktsguvernør i 2020/2021, et job som jeg ser hen til med stor glæde.

Derfor denne korte præsentation af hvem jeg er og hvad I kan forvente fra min side.

Jeg er født i Vester Egede i 1954 som nr. 3 ud af en søskendeflok på i alt 6. Min far var vestjyde, med alt hvad dette indeholder, i dette ords mest positive betydning. Min mor var født og opvokset på Sjælland.

Jeg havde oprindelig planer om at blive enten præst eller bibliotekar men endte som bankmand gennem mere end 41 år i Nordea. Det har været et meget spændende job som har bragt mig rundt i verden, specielt i England og USA i bankens afdelinger der. De sidste 14 år som filialdirektør i Nordea i Faxe. 

Jeg er på 41. år gift med Anne-Grethe, som har været ansat i salgsafdelingen på Haribo Lakrids i 38 år, hvor hun i de sidste 15 år var leder af kundeservice.

Vi har to døtre Louise som arbejder med kommunikation er gift og har to børn og Julie som arbejder i finansverdenen som formuerådgiver, er gift og har to børn.

Jeg har været medlem af Rotary i Faxe siden begyndelsen af år 2000 og har her bestridt poster som Præsident, sekretær, kasserer, Foundation Chair og Protection Officer. Jeg er nu på vej til at blive Guvernør, hvilket jeg ser som en spændende udfordring.  

Jeg bliver ofte spurgt hvorledes jeg vil beskrive Rotary. I 1976 var Rotary International interesseret i at forsøge at give en mere præcis beskrivelse af de mere fundamentale aspekter af Rotary.

Rotary is an organisation of business and professional persons united worldwide who provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations and help build goodwill and peace in the world.

Disse 31 ord er værd at huske når nogen spørger: Hvad er en Rotary Klub?

Det er vigtigt, at vi som rotarianere er i stand til at fortælle den gode historie. Alle skal have forståelsen af, at vi arbejder for den samme sag. Nemlig the core values of Rotary:

Fellowship, service, diversity, integrity and leadership.

Det er også vigtigt, at vi som rotarianere genfinder den stolthed vi følte eller havde, da vi hver især blev optaget I Rotary.  

Vi er sammen i Rotary fordi vi er meget stærkere end vi nogensinde kan blive eller være alene. Vi skal ikke blot virke i nutiden men skal også sætte vores spor for fremtiden. For at gøre en lang historie kort:

Be the Inspiration, som Verdenspræsident Barry Rassin fremhæver.

I disse år taler mange om disruption. Jeg er helt enig i at vi lever i en verden fuld af forandringer. Men vi skal ikke forandringer for enhver pris. Når vi taler om forandringer i Rotary er det min opfattelse, at det skal ske i fuld respekt for Rotarys fundamentale ideer og værdier. Vi skal dog også kigge ind i den udvikling der i øvrigt foregår i det omgivende samfund.

Jeg går til min kommende opgave som Guvernør med en vis ydmyghed, men også med en helt klar opfattelse af, hvad vi i fællesskab kan udrette for at bringe Rotary fremad.

Mine helt klare målsætninger og visioner for mit virke i Guvernøråret ligger endnu ikke helt fast, men det er tæt på. De vil blive endelig afstemt og fastsat sammen med gruppen af assisterende Guvernører som mødes hos mig den 27. maj 2019.

Jeg kan dog sige at jeg arbejder efter princippet ”keep it simple” samt involvering af flest mulige.

Allerede nu kan jeg afsløre, at jeg ønsker at besøge samtlige klubber i Distriktet. En opgave som jeg ser meget hen til. Uanset hvilke holdninger man har til udviklingen i Rotary, så er det i de enkelte klubber at udviklingen sker. Uden hjælp og forståelse for klubbernes side, kan vi godt glemme alt om at få vendt medlemsudviklingen. Det er derfor, at det er så vigtigt for mig at komme i dialog med Rotarianerne på deres hjemmebane. Hjertet i Rotary er og bliver klubberne og alle de positive ting der foregår derude.

Besøgsplanen for mine klubbesøg er allerede lagt og skal blot konfirmeres af de assisterende Guvernører når vi mødes hos mig. Den vil efterfølgende blive udleveret til præsident electerne på PRE-PETS møderne i efteråret 2019, således at de kan få datoerne i deres kalendere inden de selv påbegynder planlægning af deres år. 

PRE-PETS møderne, som løber af stablen i oktober og november 2019, vil ligeledes blive fastlagt med datoer og program når vi mødes hos mig.

Husk på at den allerstørste gave vi kan give hinanden, er at give noget af os selv.

Det er igennem jeres arbejde i Rotary og ved at blive involveret og tage ejerskab at man bliver en rigtig Rotarianer.

Rotarys første motto fra 1911. He profits most, who serves best, blev senere ændret til. Service above self. Det er selve kernen i Rotary.

Mange spørger hvad kan Rotary gøre for mig?  Nej spørg i stedet. Hvad kan jeg gøre for Rotary?

Det skal være et privilegium at være medlem af Rotary. Noget vi skal være stolte af og være med til at gøre en forskel i enhver henseende. Så stolte, at vi i enhver situation fortæller den gode historie about Rotary, doing good in the world.

Kig på alle de badges I hver især bærer. Det er ikke kun for dekoration og synliggørelse for hvad vi kan og gør og har gjort.  Husk det er en arv, som vi skal forvalte fornuftigt.

Det fantastiske og unikke ved Rotary er nemlig at vi besidder nøjagtig hvad unge mennesker efterspørger i dag, the international aspect, the good workinglife during the good network together with doing good in the world.

For mig er noget af det vigtigste i Rotary the four way test, 4 punkts-prøven, om det vi siger, tænker eller gør.

  1. Er det sandt?
  2. Er det rimeligt for alle involverede?
  3. Vil det skabe god vilje og fremme venskab?
  4. Vil det være til gavn for alle involverede?

I må allerede nu gerne notere jer 4 ord der vil gå igen og igen i vores fælles Rotary år 2020-2021. Synlighed - INPIRATION – NÆRVÆR - FUN.

Ordet FUN kommer fra en flot tale, som nuværende medlem af Faxe Rotary Klub Flemming Sørensen, og i øvrigt Faxe Rotary Klubs første og hidtil eneste Distriktsguvernør 2000 – 2001, holdt i anledning af Faxe klubbens 40 års jubilæum i 2003. Flemming Sørensen sagde bl.a.: Vi må ikke i en travl verden med fokus på alle vores værdier glemme ordet ”FUN”.

Jeg kan kun erklære mig enig. Det er nemlig vigtigt at der også ind imellem er tid til sjov og ballade. Det skal I også sørge for at skabe rum og tid til i jeres respektive klubber.

Jeg glæder mig til mit fremtidige samarbejde med jer allesammen.

Per Nøddebo Nielsen. Faxe Rotary Klub

District Governor Nominee 2018/2019, Rotary District 1480.

Faxe, den 24. april 2019.