Pigeprojektet i Bispehaven er nu afsluttet, - med succes!

Oprettet af Leif Sønderby den 27.4.2020
”Det er godt, at pigeklubben findes. For så ved man, at der altid er et sted med nogen at snakke med, når man har brug for det”, siger Sanah (14).

Sådan lyder et citat i den evaluering, som en af medarbejderne i projektet, socialrådgiver Rana Tawfik Saadi Al-Zaidi, har fremsendt til vores klub.

Evaluering af pigeklubben i Bispehaven, Havens Piger

Støtten fra Aarhus Connect Rotary Klub har været med til at sparke vores pigeprojekt i gang for piger i alderen 14 – 18 år i Bispehaven. Pigerne i lokalområdet får ofte frataget sig rettigheden til at gå i klub. Nogle af familiernes antagelser om klubben bygges ud fra, at det ikke er velset for piger at være et sted, hvor overtallet er drenge. Rygtesamfundet har været med til at hæmme pigernes muligheder for at komme i klub og have et almindelig ungdomsliv.

Vores formål med pigeprojektet har været at skabe et frirum for pigerne, hvor de frit og fortroligt kan diskutere dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med deres familiekultur kontra danske kultur og identitetsdannelse heraf. Derudover har formålet med pigeklubben været at almindeliggøre det at komme i klub, og bryde de for forståelser klubben stod overfor ved opstart. Aktiviteterne i pigeprojektet har til hensigt at vise og guide pigerne mod et almindeligt ungdomsliv, samtidig med at der er fokus på at inkludere udsatte og sårbare piger i projektet. Dette har vi haft stor succes med at få afdækket det sidste år med ekstra ressourcer i støtte fra Aarhus Connect Rotary Klub. Det har vi bl.a. opnået igennem udlandsturene. Vi har haft Exitcirkel til et foredrag om socialkontrol, været til flødebollekursus m.m.

 

For at følge pigeprojektets udvikling har evaluering været et vigtigt punkt vi har prioriteret højt. Medarbejderne, som er hovedansvarlige for pigeprojektet, har skrevet i evalueringsmappen efter hver endt aften. I evalueringsmappen har vi nedskrevet pigernes fremmøde, pigernes individuelle problemer (hvis behovet er der), stemningen i gruppen, pigernes indbyrdes relationer og hvis der er aftaler medarbejderne skal følge op på.

Derudover har vi afholdt et evalueringsmøde en gang om måneden med de to hovedansvarlige pædagoger. Ydermere har vi udarbejdet en månedsplan med aktiviteter i forhold til ønsker og forslag til aktiviteter m.m. fra pigerne af for at skabe medansvar.

Evalueringsmappen bli­ver brugt til at dokumentere og synliggøre projektets udvikling. Udover evalueringsmappen har de to hovedansvarlige pædagoger en logbog over alle piger, som er en del af projektet samt numre. Vi har derfor kunne konstatere, at pigeprojektet har været under positiv udvikling. I november 2018 havde vi 8 piger i pigeprojektet, hvor vi december 2019 var oppe på 25 piger tilknyttet i pigeprojektet.

Vi har fundet ud af, at mange af pigerne slet ikke er vant til at mærke efter. Det er derfor, vi taler meget om især følelser, og hvordan de føles i kroppen. Det har også været helt nyt for en del af pigerne at tale om, hvilke drømme de selv har. Til hverdag handler det meget om skole og at gøre sig umage og vælge uddannelse, men ikke så meget om, hvilke drømme, der ligger bag alle de planer.

 

Vi gik fra, at pigerne kom sporadisk til, at pigerne nu kommer kontinuerligt. Ud fra evalueringsmappen kan vi også se, at pigerne med tiden har åbnet sig mere op i forhold ovenstående emner. Pigeprojektet har skabt så stor en tryghedsfølelse hos mange af forældrene, og det har derfor været muligt at komme på to udlands ture. Pigerne var i foråret 2019 i Malaga og Amsterdam i efteråret 2019, hvilket har givet pigerne et nyt syn på kultur samt fremtidsplaner.

 

Under et interview med UngiAarhus’ journalist kom pigerne med følgende udtalelser:

”Det er godt, at pigeklubben findes. For så ved man, at der altid er et sted med nogen at snakke med, når man har brug for det”, siger Sanah (14).

”Vi kan tale om ALT. Og selvom vi ikke sådan har aftalt det, så ved vi, at det ikke kommer videre”, tilføjer Farah (14).

”Vi har nogle gode samtaler om livet, og jeg kan lide at være med her – i et stort fællesskab og sammenhold”, synes Hala (13).

 

Pigeprojektet har derfor været fået etableret et pigeprojekt, hvor unge piger i alderen 13 – 18 år kan komme i klub på lige vilkår med deres jævnaldrende i ungdomsklubben. Pigeprojektet har altså være med til at skabe et fristed, hvor de deltagende kan få lov til at være piger uden at skulle tænke på, hvad omverdenen tænker om dem, og hvordan andre opfatter dem.

 

Bispehavens piger i udlandet

b

De unge piger i Bispehaven har længe været i skyggen af drengene, hvilket Fritidshuset Ellekær har været med til at ændre på. Aarhus Connect Rotary Klub har været med til at støtte en nyopstartet pigeklubben for piger i alderen 14 til 18 år i Bispehaven.

De muligheder støtten har givet os, er, at projektet har fået lov til at udvikle sig, og at flere piger har fundet et sted, hvor de kan være sig selv. Aktiviteterne i pigeprojektet har til hensigt at vise og guide pigerne mod et almindeligt ungdomsliv, samtidig med at der er fokus på at inkludere udsatte og sårbare piger i projektet. Dette har vi haft stor succes med at få afdækket. Projektet har gjort det muligt for Fritidshuset Ellekær, at introducere pigerne til en række aktiviteter og faglige kurser samt sociale og kulturelle oplevelser.

Pigerne har i foråret 2019 været på studietur i Malaga, og med ekstra støtte fra "Aarhus Hjælper" samt støtten fra Aarhus Connect Rotary Klub har pigerne i efteråret 2019 igen haft mulighed for en studietur, denne gang til Amsterdam. Pigerne kom hjem med et udvidet syn på verden og kultur. Pigernes mest udmeldte kommentar om turene har været, at de synes, kultur er det fedeste! Vi kan se, hvor stor en betydning udlandsturene har haft for pigerne i at få en fælles kulturel oplevelse udenfor Bispehaven og Danmark. Det har været fedt, at opleve pigerne bryde ud af deres komfortzone. I de nye omgivelser var pigerne mere tilbøjelig til at prøve nye ting, som de måske ikke ville gøre derhjemme.

Pigerne har bl.a. været på museums i Malaga, besøgt den hvide by, Mijas i Malaga, og trasket rundt i de smalle gader med de charmerende hvidkalkede huse. Amsterdam var fyldt med charmerende huse og storslået ny arkitektur. Her iagttog vi en lang række spændende bygninger lige fra 1500-tallet til det 21. århundrede, som pigerne var meget fascineret af.

Rana Tawfik Saadi Al-Zaidi