PETS

"Skriv lige et par linjer om PETS/Instruktionsmødet"
Citat: Rina Sture, kommende guvernør
PETS i daglig tale "President Elect Training Seminar"
Skrevet af Lone Lauritzen

Viden: Efter en god snak over morgenmaden, er det tid til at gå i arbejdsgrupper. 4 spor er på programmet. Et for kommende præsidenter, for sekretærerne, for kassererne, og for de foundationansvarlige. Således er rotarianere med de tunge poster i klubregi, klædt godt på efter formiddagens program. Det er en flok veloplagte ”elever” der indtager lokalerne, og strør om sig med gode input, medens der diskuteres livligt.

Kendskab: Efter formiddagens arbejde, er det tid til at samles over en god frokost. Men også pauserne udnyttet optimalt. Vores udvekslingsstudenter er mødt op for at fortælle om deres liv. Det foregår ved stande, hvor med genstande medbragt fra deres med hjælp, får en snak i gang om, dagligdagen der hvor de kommer fra. 

Udendørs er der mulighed for at opleve en Shelterbox, og se de nye PR. telte og materiale, der er indkøbt til udlån i klubberne.

Dagens sluttes med to spændende foredrag om Rotarys flagskib, udryddelse af polio, Overlæge Lise Kay og filminstruktøren Niels Frandsen, der begge har polio, fortæller medlevende om postpolio. Postpolio er benævnelsen for det fænomen, at en person med polio efter mage år hvor sygdommen har været holdt i ave, desværre oplever at sygdommen igen bliver aktiv, og fører nye komplikationer med sig. Så selv efter at vi har udryddet polio, vil vi i en menneskealder være vidne til at sygdommen hos den enkelte er i udbrud og således berører de ramte hele livet.

 Venskab: At få en ven er noget der skal arbejdes på. Men på disse møder, går snakken livligt fra første minut, vi behøver ikke lege ” komme fremmede” vi har samme Rotary DNA og derved er vi nået langt i kendskabsprocesses, når vi mødes. Det giver en speciel mødestruktur, hvor alle er aktive fra begyndelsen, både i undervisningssituationen, men også i pauserne hvor nye relationer og venskaber opstår.

 Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Næste mulighed for at få yderligere Rotary viden, kendskab og forhåbentlig venskab er til distriktskonferencen den 24. september i DGI-Byen.