PEACE FELLOWSHIPS samt GEORGIA STUDENT PROGRAM.

universitetsophold i Georgia

Program i staten Georgia, USA, der omfatter ca. 45 stipendier til college- og universitetsophold i Georgia. Forudsætninger:

  • Unge ugifte i alderen 18-25 år – såvel med som uden familierelationer til Rotary – kan søge.
  • Stipendiet, der uddeles på konkurrencemæssig basis, dækker ophold, studieafgifter og lidt lommepenge, men ikke forsikring og rejsen til og fra stipendiatens hjemland.
  • Stipendiet dækker et skoleår fra september til juni og kun i staten Georgia.
  • Ansøgeren må ikke tidligere have gået i skole i USA.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres på: http://grsp.org/ fra 1. juli, og afleveringsfristen er i Danmark 1. september og skal sendes til den danske GRSP komite v/Tommy Møller, Hyben Alle 7, 2770 Kastrup.
På Georgia programmets hjemmeside findes udførlige oplysninger om de krav der stilles og de tests ansøgeren skal igennem. De 2 test skal tages i umiddelbar forlængelse af ansøgningen og skal være taget inden 31. oktober.
Vejledning eller yderligere oplysninger kan fås hos Tommy Møller på
tommy.moeller (at) adslhome.dk ()