Paul Harris Fellow til Søren Brostrøm

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, er blevet hædret med en Paul Harris Fellow-udnævnelse for sin store indsats for folkesundheden – ikke mindst synliggjort ved hans rolle under corona-krisen.

Tidligere på året deltog Søren Brostrøm i et digitalt Rotary-møde, og det blev et tilløbsstykke med 368 deltagere.

Søren Brostrøm er speciallæge, og har de sidste ti år arbejdet i Sundhedsstyrelsen, siden 2015 som direktør. Fra første statsminister-pressemøde har han været fast deltager når befolkningen skulle adviseres om pandemiens udvikling og behovet for indsats til forebyggelse.

Rotary-mødet handlede ikke om Covid 19, men om historiens store smitsomme, men om nogle af de i dag næsten udryddede sygdomme, kopper og polio. Udryddelsen af kopper regnes for den største succes i lægehistorien, altså det, der har reddet fleste mennesker, og overskygger således f.eks. penicillin.

I 1980 kunne WHO erklære kopper for udryddet. Men vaccination er stadig obligatorisk i mange lande, og Søren Brostrøm kunne fortælle, at vaccinen stadig er i beredskab fryseren hos myndighederne i Danmark.

Udryddelse af polio er også næsten fuldendt, og er sket i samarbejde mellem Rotary og WHO, hvor Søren Brostrøm sidder i den øverste ledelse. Han betegner den indsats, som der er gjort, som en kæmpesucces. Antallet af tilfælde faldt fra 350.000 om året i 1988 på verdensplan til ganske få. Indien kunne erklæres poliofrit i 2014, og det samme skete for Afrika i 2020.

Søren Brostrøm

PHF-hæderen til Søren Brostrøm blev overrakt af Per Høyen, der er medlem af Aarup Rotaryklub og tidligere medlem af Rotary Internationals øverste bestyrelse.