Paul Harris Fellow anerkendelser 12/8 2020

Indsendt af Jette Nielsen den 13.8.2020
Velfortjent hæder til medlemmer af Brande Rotary-klub

Past President Hans Ulbrichsen havde fornøjelsen af at uddele hædersbeviser med tilhørende emblemer og nåle til henholdsvis Holger Skott og Allan Vinge for deres store engagement for vores lokale klub.

Ved samme lejlighed fik Peter Schjøtt udleveret 40-årsnålen for lang og tro tjeneste i Rotary-regi.