Oprettet af Birger Borch Larsen den 25.10.2019
Rotary Danmark donerede på Polio-dagen 24. oktober mere end 1 mill. kroner til den fortsatte indsats mod polio, der i Rotary-regi fortsætter indtil denne forfærdelige sygdom er udryddet.
Senest er Nigeria i august erklæret poliofri. Nu er mangler der "kun" Afghanistan og Pakistan, hvor sygdommen endnu ikke er udryddet. Dog er der store udfordringer stadigvæk, og desværre har man i 2019 set en stigning i antallet af udbrud.
Dette er baggrunden for den ekstraordinære donation