Om Rotary

Rotary er et lokalt og internationalt netværk med spændende muligheder for aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetence. Rotary består af engagerede og motiverede mænd og kvinder, der sætter høje etiske standarder som mål.

Rotary er en unik, verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for mænd og kvinder i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer.

Rotary er for dem, som vil udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden.

Rotary har som formål at fremme og styrke viljen til at gøre noget for andre som en forudsætning for al god virksomhed og det kan anskueliggøres ved at Rotary opmuntrer den enkelte rotarianer til

  • at udvikle sit netværk,
  • at være åben for andres meninger og vise forståelse for andres vilkår,
  • at anerkende andres indsats og arbejde,
  • at interessere sig for det omgivende samfund og gøre en humanitær indsats,
  • at virke til gavn for international forståelse.

Rotary International

Rotary er en verdensomspændende organisation med ca. 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark er der ca. 11.000 medlemmer i 272 klubber. Rotary International har hovedsæde i Evanstone, USA og har desuden et antal regionskontorer.

Hvert år vælger Rotary International en ny verdenspræsident, der fremlægger sine visioner for det kommende år. Disse kommer til udtryk i globale temaer, som det enkelte land og den enkelte klub omsætter til lokale forhold.

Indsatsområderne kan f.eks. være:

  • at sikre rent drikkevand
  • at alle får mulighed for at lære at læse og skrive
  • at sikre et bedre sundhedsvæsen

Det er samfundsopgaver som klubberne eller distrikterne bør engagere sig i lokalt, nationalt eller internationalt.

Et af Rotary's store projekter siden 1983 har været udryddelse af sygdommen Polio på verdensplan. I forbindelse med dette projekt vaccinerede rotarianere, deres familier og venner ca. 150 mio. børn på en dag. Læs mere om projektet her...

Et andet af Rotary's store projekter er ungdomsudveksling - et internationalt program, som årligt involverer mange rotarianere og tusindvis af unge over hele verden.