Om Mobilized Construction

Mobilized Construction anvender software til digitalisering af vejreparationer og til at skabe manuelle job direkte i lokalsamfundet

Veje er afgørende for et dynamisk og blomstrende samfund, men alligevel smuldrer vejene på landet i Øst-Afrika og truer dermed sikkerhed, hæmmer jobvækst og hindre befolkningens adgang til skoler og hospitaler. Mobilized Construction anvender software til digitalisering af vejreparationer og til at skabe manuelle job direkte i lokalsamfundet for at reparere veje og forbedre tilgængeligheden og transport.

Hvordan MC's software fungerer:

Trin 1: Dataindsamling ved hjælp af Internet-of-Things (IoT) sensorer fastgjort på instrumentbrættet på eksisterende busser og forsyningsvogne for automatisk at kortlægge dårlig veje.

Trin 2: Vejkvalitetsstyring med visualisere af største behov / prioriterede vejreparationer. Lokale arbejdere modtager mikrokontrakter via mobiltelefonen for reparation af vejen

Trin 3: Vejreparationer bruger manuel arbejdskraft og skaber dermed job i landdistrikter med høj arbejdsløshed. Vejreparation evalueres automatisk gennem dataindsamling og kvaliteten evalueres automatisk. Betaling sker via mobiltelefon.

Projektet forgår lige nu i Uganda og Kenya er i opstart.
Det centrale mål er at skabe lokal vækst ved forbedring af det lokale vejnet og vi har set drastisk forbedring i erhvervsaktiviteten, prisfald på importerede varer og befolkningen får derfor bedre råd til mad og basale fornødenheder.
De effekter vi ser er
   -  50% reduktion i transportpriser.
   -  90% reduktion i vejreparationsomkostninger sammenliget med traditionelle metoder med tungt maskineri.
   -  5 nye jobs skabt pr km repareret og vedligeholdt vej.

Teksten er en ikke professionel oversættelse af denne beskrivelse Mobilized Construction Executive Summary.pdf