Om København Grundtvig

Rest Bellahøj

 

København Grundtvig - en aktiv klub i NV

Er du interesseret i at besøge en aktiv Rotary Klub, høre noget om Rotary, overvære nogle interessante foredrag og samtidig gøre et stykke arbejde for klubben, vores udvekslingsstuderende og lokalsamfundet så er du velkommen til at besøge os. Vores møder er åbne, så har du lyst til at deltage, så kontakt os. Se kontaktpersoner her til højre.

Se vores mødeprogram for de nærmeste uger her på siden.

Du kan også udforske vores klubs liv og aktiviteter i side menuen til højre

HVAD ER ROTARY?

Rotary er først og fremmest et internationalt netværk for ledere, selvstændige, konsulenter og andre, der mødes ugentligt med henblik på gensidig inspiration og udvikling.
Rotary har på verdensplan ca. 1,2 mio. medlemmer. Vi er en upolitisk og ikke religiøs organisation. Som medlem af Rotary er man velkommen i klubber over hele verden.
Ud over selve netværket, men lige så vigtigt, er Rotary en velgørende organisation, som støtter nationale og internationale projekter.
Rotarys tredie fokusområde er ungdoms-udveksling.
Vi, i København Grundtvig Rotary Klub, ønsker, udover de nævnte 3 hovedinteresseområder, også at være en aktiv klub i lokalmiljøet.
Vi glæder os til at byde nye medlemmer velkommen til vores netværk.

HVORNÅR MØDES KLUBBEN OG HVAD SKER DER TIL MØDERNE?

København Grundtvig Rotary Klub har eksisteret i mere end 60 år, og har de sidste mange år haft mødested i indre by. Da vi oprindeligt var en Nørrebro klub med optageområde i Nørrebro/NV, er vi nu flyttet til Restaurant Bellahøj. Så nu er vi kommet tilbage til vores rødder og har igen fået en lokal forankring.
Vi mødes hver tirsdag kl. 17.30–19.00.
Typisk indleder vi mødet med en sang.
Dernæst har vi et interessant foredrag om et aktuelt emne, et kulturelt indslag, et virksomhedsbesøg eller lignende. Et af klubbens medlemmer holder ”3 minutter”, som er et kort indslag med et valgfrit emne.
Desuden har vi ofte et statuscheck på, hvordan vores udvekslingsstuderende trives, og hvordan klubbens andre projekter forløber.
Mødet indeholder et hyggeligt måltid med et glas vin og kaffe.

Afhængig af antal mødedeltagere er vi i flere af restaurant Bellahøjs lokaler, men det typiske lokale kan du se her.

Mødelokale

 

HVORDAN FUNGERER UNGDOMSUDVEKSLING I ROTARY?

Rotary klubber fra hele Danmark sender hvert år ca. 200 unge mellem 15-17 år på et udvekslingsår og modtager ligeledes 200 unge fra hele verden. De udenlandske studerende bor hos danske familier og går i en dansk gymnasieklasse.

I forbindelse med udvekslingsopholdene er der en lang række arrangementer i Rotary regi for vores udvekslingsstuderende. De studerende og deres familie deltager også med mellemrum i klubbens møder.
Vores klub har de seneste år haft stude-rende på udvekslingsophold i USA, Mexico, Chile, Canada og Argentina og modtaget studerende fra bl.a. Australien, Brasilien og Mexico.

HVEM KAN BLIVE MEDLEM?

Vi tilbyder medlemskab til aktive kvinder og mænd, som er velanskrevne i deres erhverv, og som kan gå ind for Rotarys formål.

Formålet i Rotary er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhedsdrift, og kan anskueliggøres ved, at Rotary opmuntrer den enkelte rotarianer til:
• at udvikle sit netværk
• at være åben for andres mening og vise forståelse for andres vilkår
• at anerkende andres indsats og arbejde
• at virke til gavn for international forståelse
• at interessere sig for det omgivende samfund og yde en humanitær indsats.

Kort beskrivelse af Rotary og København Grundtvig Rotary Klub til download

 

Hent den her