Nyt initiativ til synlighed i Rotary

Kære Klubbestyrelse

På Facebook har Rotary Danmark netop sat en information i gang.

I en målrettet kampagne lægges nogle forskellige og helt nye videoer ud, som giver interesserede et billede af, hvad Rotary giver og står for. De omfatter:

  • En video-sekvens, med korte udsagn om ”hvorfor er jeg i Rotary”, med helt korte udsagn fra et bredt udsnit af rotarianere, den ene video kun med kvinder i Rotary.
  • Nogle korte videoer om ungdomsudveksling/værtsfamilie og et lidt længere sæt af videoer med to interview med en udvekslingsstudent og to med en værtsfamilie.

Se videoerne her https://www.youtube.com/channel/UCEtrQrNknLiA17J5zah4Ghw

Mål og opfølgning

Kampagnen har som mål at tegne et moderne billede af Rotary, og bliver løbende målt på, hvor mange der læser, og hvor mange der reagerer.

Interesserede bliver ledt fra Facebook ind på en underside på rotary.dk, hvor de kan udfylde en kontaktformular for selv at blive kontaktet med mere information.

De får her også kontaktinformation på distriktets medlemsudvalgsformand eller Distriktscounsellor`en, som de så har mulighed for selv at kontakte direkte.

Når kampagnen er godt i gang, opfordrer vi alle til at dele de enkelte opslag med videoer.

Du kan også linke dig på Rotary YouTube nederst på vores hjemmeside.

Med Rotary hilsen
Bjørn Zebitz
Formand for PI/PR i Rotary Danmark