Nyt fra PR udvalget, PRESSEINFORMATION

Frederiksberg Rotary

Udvikling og glæde i Frederiksberg Mariendal Rotary klub.

I 2016 og 2017 er der sket en løbende positiv udvidelse af Frederiksberg klubben med flere nye medlemmer i alle aldre.

Fra 1.1.2016 til nu er medlemstallet steget fra 46 til 54.

Vi har det sjovt

Det er ikke mindst fordi klubben har en meget positiv og glad atmosfære og et stærkt fællesskab, fortæller klubbens præsident for 2016/17, Birger Møllevang    og den nuværende præsident, Pierre Hyllested.

Møderne har vældigt gode foredrag, som samler klubbens medlemmer, og giver en fin debat og læring til medlemmerne.

Stolthed ved at være medlem er vejen til nye medlemmer

Tidligere var der altid debat om medlemstilgang. I dag er klubbens liv koncentreret om at udbygge det gode kammeratskab, der er. Det giver glæden og stoltheden ved at være medlem, og derfor også lysten og energien til at tilbyde andre muligheden for at komme med.

Der afholdes hvert år to kamin-møder: aftenmøder hos en af Rotarianerne, med deltagelse af 5 – 8 andre, hvor der er en god talelyst og lejlighed til at lære hinanden bedre at kende.

Næsten hvert år arrangerer klubben også en rejse, med deltagelse af mange af klubbens medlemmer. Medlemmerne ses også privat på tværs af klubben på anden vis.

De enkelte medlemmer er hver især selv gode til at invitere gæster fra deres netværk med til klubbens normale møder, og herigennem kommer der flere nye medlemmer.

Ungdomsudvekslingen

Efter at klubben kom i gang med ungdomsudveksling, og har en udenlandsk studerende hvert år, er der gennem værtsfamilierne og forældrene til de udsendte danske børn også skabt øget kendskab til klubben og kommet flere nye medlemmer ad denne vej.

Nye medlemmer støttes i starten

Når en ny er begyndt i klubben, får han eller hun altid i starten personlig støtte og hjælp med at finde sig til rette og lære om de forskellige gode sider ved Rotary. Det er særlig vigtigt, når det er medlemmer, som selv har kontaktet klubben om at blive medlem, uden direkte at kende eksisterende medlemmer.

Klubben har også et tæt samarbejde med sin Assisterende Guvernør på dette område.

Hjælpearbejder

Ved siden af det daglig liv, med de ugentlige møder, løfter klubben også hvert år forskellige humanitære opgaver. Aktuelt er der en stor indsats med hjælp til børn i Grønland, og der har tidligere været gennemført meget store projekter, med midler rejst fra udstillingerne ”Kunst i Påsken”.

 I indeværende år er et af hovedprojekterne at støtte organisationen SSOP, ”Støt Soldater og Pårørende” med særlig fokus på veteranernes børn.

Ikke svært

De to præsidenter slutter med at sige, det er ikke så svært at drive en god klub. Det handler bare om at gøre noget aktivt og i en positiv ånd.

Bjørn Zebitz