Nyt fra guvernøren

Rotary

FREMTIDENS HUMANITÆRE ERHVERVSNETVÆRK?

Rotary Danmarks vision – og dermed også vores Distrikts – har nu en række år været, ”at vi skal være det mest attraktive erhvervsnetværk af engagerede mennesker, der vedkender sig et humanitært ansvar globalt og lokalt”.
Men hvad indebærer det at være ”attraktiv” – ja endog ”det mest attraktive” ?
Det er et faktum, at vi er verdens største erhvervsnetværk med vores mere end 1.2 millioner medlemmer. Betyder det så, at vi også dermed er det mest attraktive ?
Måske – vi er i hvert fald det netværk, som flest søger.
Er vi så også ”engagerede mennesker ” ? Til det må jeg jo sige et højt og klart ”JA” på baggrund af både mine besøg i eget distrikts klubber, deltagelse i det landsdækkende og internationale arbejde samt besøg hos klubber andre steder i verden.
Og vedkender vi os et humanitært ansvar lokalt som globalt – vi kan vel være ganske enige om, at det gør vi helt klart. Nå jeg ser på kampagner fra Rotary International og på rapporter om det arbejde, som rotarianere udfører verden over, er der ikke tvivl om Rotarys store humanitære engagement, og hvor meget det fylder.
Så ingen tvivl om, at rotarianere er engagerede og udfører et stort bemærkelsesværdigt humanitært arbejde.
Hvad så med det der ”det mest attraktive erhvervsnetværk”. Jo, vi er ganske rigtigt verdens største, men vores medlemstal er samtidig faldende – ikke globalt men i den vestlige og mere velstående del af verden.
Så jeg tror, det er på tide at se på det der med at være ”det mest attraktive”.
En af mine ungdoms helte sang: ”The times they are a-changing ” - et andet sted i denne tekst lyder det: Then you better start swimmin` or you`ll sink like a stone”
(Bob Dylan).
Og en sandhed med evig gyldighed er det jo, at tiderne skifter, og hvis man ikke følger med (start swimming´), ja så går man til bunds som en sten.
Jeg tror det er på høje tid, at vi i Rotary begynder at se ud på vores omgivende nære samfund og forholder os til, hvad er behovet her i dag. Og det, vi finder, vil med stor sandsynlighed være meget forskelligt fra det, der gør sig gældende i såvel USA som i Østen og Afrika.
Jeg husker fra et af mine klubbesøg et yngre nyt kvindeligt medlem, som stod op foran sin nye klub og fortalte dem i hvor høj grad, de var ude af trit med både hendes forventninger og det omgivende erhvervslivs behov. Det var en værdifuldt indlæg, som også var noget af en øjenåbner for klubbens ledelse.
Vi har i flere af vore klubber sådanne medlemmer i slut 30`erne og start 40`erne – jeg tror, vi skal begynde at spørge dem mere indgående om deres ønsker og behov.
Og vi skal tilstræbe at give disse yngre medlemmer større indflydelse.
På samme måde har vi Rotaract klubber, hvor der er yngre mennesker, som vi kan spørge til råds – spørg den: Hvordan skal Rotary se ud i fremtiden for igen at blive det mest attraktive erhvervsnetværk i vores del af verden ?
Og vi har i lokal samfundene yngre selvstændige erhvervsdrivende eller ledere på anden vis – spørg dem: Hvad skal der til, for at du vil finde at Rotary er et attraktivt erhvervsnetværk for dig?

 

Spørg – Lyt – og ”start swimming”.

 

Axel Brandt Lumholt
Distriktsguvernør 1480