Nyt fra RYLA

RYLA Rotary Youth Leadership Award afholdes i weekenden den 24. - 26. marts med 23 unge deltagere - sponsoreret af 20 forskellige Rotary klubber. Nogle af deltagerne har relation til Rotary, men de fleste ‘kommer udefra’ og vores kursus kan derved være med til at åbne kendskabet til vores fantastiske organisation. 

Weekenden har ‘IMAGINE’ som overordnet tema og de unge møder kompetente erhvervsfolk, der giver oplæg om forskellige emner, som de unge skal anvende i et projekt, som udvikles i løbet af kurset.

Lørdag den 25. marts præsenterer de unge i grupper, de projekter, der arbejdes med og vi rotarianere kan give sparring / feedback - det er en aften, som begynder med hyggelig netværksmiddag kl. 18.00, hvorefter der er præsentation af de 5-6 projekter. Sponsorklubberne deltager gratis i arrangementet - andre er også velkomne. Det koster 200 kr. og tilmelding sker til RYLA-teamleder Susanne Gram-Hanssen dg1470-1819 (at) rotary.dk senest den 16. marts.