Et godt initiativ fra Store Heddinge RK.

Store Heddinge RK har fået den gode ide at invitere de nye erhvervsdrivende i Store Heddinge til et klubmøde, hvor de kan præsentere sig selv og deres virksomhed.

Ideen blev første gang taget i brug i 2019 og det er meningen, at gentage møderne når nye virksomheder i byen kan præsenteres.

På den måde lærer vi i Klubben de nye virksomheder at kende og ejerne lærer Rotary at kende.

Jørgen Maaløv

Se klubbens ugebrev 12  fra det første møde i 2019