Årsmøde 22. september 2022

Husk at notere:
Årsmøde 22. september 2022
i din kalender.

Det ordinære Årsmøde afholdes i år 22.september 2022.

Indkaldelse med foreløbig dagsorden er udsendt til præsidenter og Udvidet distriktsledelse. Orientering om de poster, der skal besættes på Årsmødet, udsendes inden 1. august.  Endelig dagsorden samt forslag, der skal behandles på Årsmødet bliver udsendt senest 3 uger før mødet.

Alle rotarianere er velkommen til at deltage i Årsmødet.

Klubpræsident og et klubmedlem samt den Udvidede distriktsledelse deltager gratis. 

Flere klubber har grundet medlemsantallet mere end en valgmand - mere end en stemme, så husk at få fuldmagterne for dem, som repræsenterer klubben korrekt udfyldt. Fuldmagten medbringes på mødet og der kan kun gives fuldmagt til et medlem af klubben

Jeg håber, at alle klubber bliver repræsenteret.

Jakob Volther

Distriktsguvernør 2022-23