ROTARY: Nyhedsbrev marts 2021

Kan du ikke læse mailen klik her

Rotary Denmark

Distrikt 1480

2020-21

Per Nøddebo Nielsen

Topbillede

Nyhedsbrev marts 2021

Nyt fra guvernøren

Læs mere her

Nyt fra ungdomsteamet

Læs mere her

Hjertestartere til Grønland

Læs mere her

Shelterboks

Læs mere her

PR i coronatider

Læs mere her

Opfordring til at påtage sig et ICC scholarship

Læs mere her

Invitation til PR seminar

Læs mere her

ZOOM møde med Per Høyen Roskilde Østre inviterer

Læs mere her

Orientering om WASHRAC

Læs mere her

Rotary E-Club One of Denmark ansøgning om Global Grants

Læs mere her

DICO orienterer om spændende ZOOM møder i distrikterne

Læs mere her

Assisterende guvernører i D 1480

Læs mere her

Redaktion

Ansvarshavende redaktør
Per Nøddebo Nielsen

pernod (at) post12.tele.dk

Grafisk design og layout
DICO 1480 Jørgen Maaløv
edbhuset (at) edbhuset.com

Indlæg til månedsbrevet

Kan sendes til månedsbrevsredaktør
Jørgen Maaløv
edbhuset (at) edbhuset.com

HUSK AT SENDE MIG "DE GODE HISTORIER" FRA KLUBBERNE I DISTRIKT 1480.

 

DEN GODE HISTORIE KAN:

  • Skabe synlighed!
  • Skabe stolthed og engagement
  • Give reklame
  • Inspirere andre
  • Oplyse

Husk, at du også kan se en masse spændende billeder og beretninger fra de enkelte klubber på distriktets Facebook.

Du finder det i det "Bå felt" ved at klikke på "Distrikte1480"

Circus Revy

Markering af Jubilæet og indsamling til End Polio Now

Polioudvalget, Københavns Rotary Klub og Rotary Danmark har sikret os vores egen forestilling i Cirkusrevyen 2021 søndag den 13. juni 2021.

Billetsalget til forestillingen og den efterfølgende middag og festligholdelse af jubilæet i ”Korsbæk” på Dyrehavsbakken er godt i gang med deltagelse fra hele Danmark.

Køb jeres billetter og middag her: www.cirkusrevyen.dk/saeson-2021/rotary

Logo

 

Rotary Nyhedsbrev    Distrikt 1480 - Per Nøddebo Nielsen