Nye vedtægter i Rotary Danmark

Det har gennem det sidste år været drøftet hvordan vi kan forenkle Rotary Danmark og hvordan vedtægterne kan tilpasses.

På Årsmødet den 21.september 2019 vil de nye vedtægter blive behandlet. I god tid forinden bliver forslaget udsendt så der kan ske drøftelse i klubber mv.
Demokratiet er vigtigt i en organisation som vores.
Det sidste år har vi gjort os umage med at lægge alle referater mv på distriktets hjemmeside, så alle der ønsker det kan følge med i hvad der besluttes og selv kan komme med forslag. Tak til alle jer, som også er engageret på dette område.