Oprettet af Sam Strange Eyde den 11.5.2020
Foranlediget af Ry Borgerforening har et samarbejde mellem Brugsforeningen Tryg og Ry Rotary Klub medført, at det lykkedes at skaffe de små kr. 75.000, som de ny bænke ved havnepavillonen løb op i incl. transport og opsætning.
Ry Rotary Klub bruger penge fra sin lotterikonto til projektet ligesom den tidligere har gjort, da de samme to sponsorer anlagde betonbænkene på skråningen, ligeledes ved den populære musikpavillon.

Ry Rotarys Sommerlotteri har igen brugt penge lokalt her i Ry til glæde for de mange borgere som bl.a. kigger forbi ved Havnepavillonen for at høre musik. Gennem de senere år var de "gennemskårende" træstammer, som udgjorde siddemuligheden langs kajkanten, blevet påvirket at tiden tand og trængte til en udskiftning, og istedet for at erstatte med nogle nye granstammer, besluttede man sig for at gå efter noget mere holdbart, nemlig eg.
Prisen sprang noget i vejret ift. tidligere løsninger, og samme gjorde vægten, som med omkring 500 kg. pr. bænk næppe lokker nogen til at tage én med hjem i "tasken".

I Ry Rotary Klub lægger vi hvert år mange timer i både at skaffe "projektpenge", men også at bruge disse fornuftigt. Vores Sommerlotteri giver os knapt 100.000 kr. i overskud årligt, og mange af disse penge ønsker vi at bruge lokalt, mens resten anvendes i den 3. verden. Flere fonde i Rotary-organisationen bidrager med tilskud efter ansøgning i forhold til vores klubs bidrag, således at den endelig sum vi måtte have til rådighed til projektarbejdet ganges op tilsvarende.