Ny organisationsstruktur / arbejdsfordeling

Læs om den nye organisationsstruktur/arbejdsfordeling mellem klub, distrikt og Rotary Danmark her..

Ny landssekretær og landswebmaster
samt den nye organisationsstruktur fra 1. juni 2021

Tidligere på Rotaryåret blev funktionerne som landssekretær og landswebmaster opslået ledige med virkning fra 1. juni 2021.

Det har været en fornøjelse at konstatere, at der var meget stor interesse for de 2 funktioner, og efter samtaler med flere kandidater, har jeg den fornøjelse at meddele, at vi har ansat Lone Bang Christensen, Nykøbing Falster Rotary Klub, som ny landssekretær.

Samtidig har vi indgået aftale med Tine Lehrmann, Svendborgsund Rotary Klub som ny landswebmaster.

Ny organisationsstruktur / arbejdsfordeling
mellem klub, distrikt og Rotary Danmark

I de seneste mange år, har medlemsantallet været under pres og det er fortsat og faldende, ligesom mange andre organisationer.

Ud fra denne udvikling som klart påvirker Rotary Danmark´s økonomi og muligheder, har det været nødvendigt for Rotary Danmarks bestyrelse, at tilpasse den nye stilling til en 60 % stilling tidsmæssigt i forhold til tidligere.

Det betyder, at den nye landssekretærs hovedopgaver er:

  • Administration og referent samt økonomiansvarlig for alle Rotary Danmark´s aktiviteter og Rotary Danmark´s Ungdomsudveksling
  • Administrativ og ledelsesmæssig support af Rotary Danmark´s formandskab
  • Overordnet styring af kalender og møder i Rotary Danmark og koordinering med Rotary International
  • Generel support af Rotary Danmark´s bestyrelse
  • Dataudveksling med Rotary International

Vi ønsker at lægge flere opgaver ud til distrikterne, og på den måde udnytte de stærke ressourcer og kompetencer der er her.

Derfor vil det fremover være sådan, at klubspørgsmål fra sekretær, CICO eller andre klubrepræsentanter rettes til distrikternes supportfunktioner, f.eks. DICO, Assisterende guvernør, distriktssekretærer m.fl.

Såfremt distrikterne ikke selv kan løse opgaven, eller har brug for support, kan distrikterne rette henvendelse til den nye landssekretær, der naturligvis vil være behjælpelig med support.

Der vil ikke være åbent som tidligere på fuld tid, men tilgængeligheden er fortsat høj, da landssekretariatet vil have åbent:

  • mandag                                                                              kl. 16.30 – 18.00
  • Tirsdag- onsdag og torsdag                                            kl. 09.00 – 14.00
  • Fredag                                                                                kl. 09.00 – 12.00

Vi ser frem til de nye tider, og i juni måned overleveres opgaver fra den nuværende landssekretær Asbjørn Isaksen og landswebmaster Birte Linnebjerg, så fra 1.6.2021 vil det være Lone Bang Christensen og Tine Lehrmann, som man vil møde når man retter henvendelse til landssekretær eller landswebmaster.

Distrikternes distriktstrænere vil også få større opgaver, da de overtager opgaver på kursusdelen, som tidligere blev varetaget af landssekretariatet, som vil blive løst i samspil med distrikterne, f.eks. kompetenceudvikling af sekretær og CICO-funktionerne.

På Rotary Danmark´s hjemmeside findes en del vejledende videoer omkring praktiske problemstillinger som er i klubberne og vi forventer at lave flere af dem, så man i endnu større omfang bliver hjulpet når man er usikker på hvordan man løser en konkret opgave i relation til hjemmesiden.

Mange hilsener
Jan Aagaard
Rotary Danmark – formand