Ny i Rotary

Der er optaget nye medlemmer fra 28. oktober til 23. november

Velkommen til

Amalie Bilgrav Andersen Frederiksberg Rotaract
Arthur Diness Frederiksberg Rotaract
Søren Kjær Rømer Halsnæs
Marianne Lau Munk København Grundtvig
Nuka Fleischer Nuuk
Michael Qvistgaard Nuuk
Jesper Skjoldborg Øraker Nuuk
Mads Pilgren Søllerød