Indsendt af Jette Nielsen den 20.1.2020
Fredag den 17. januar 2020 blev den nye Nursery School i Galloya erklæret endeligt afsluttet.

Preben Holmboe, som har været tovholder på projektet i Galloya i Gambia, kunne fredag den 17. januar 2020 med stolthed i stemmen erklære den nye Nursery School for færdig. Det skete efter at det tredje klasselokale og toiletbygningen blev færdiggjort.

Skolen er opført med raketfart, og i landsbyen glæder de sig nu til at starte op med undervisningen. Der er p.t. to lærere tilknyttet skolen. I lighed med kvindehaveprojektet er også dette projekt leveret med stor succes, og begge projekter gør en kæmpestor forskel i det lille landsbysamfund.

I nær fremtid starter et nyt selvstændigt projekt med indhegning af skolen og etablering af legefaciliteter. Dette er der allerede financiering på plads til.

Se afslutningsrapporten her: Afslutningsrapport%20Rotary%20Denmark%20Nursery%20School_18012020.pdf

Se regnskabet her: Regnskab_Nursery%20school%20project%201.%2017.01.19.pdf