Folkemødet på Bornholm 16. - 19. juni 2016

I forbindelse med Folkemødet fik vi tilbud fra Danmarks Statistik om at få tre gratis spørgsmål med i deres undersøgelse – det sagde vi selvfølgelig ja til. Vi fik en opgave som bestod i at vi ikke måtte spørge direkte til Rotary, ellers havde vi gjort det. Vi vil gerne dele svarerne med jer.

Kære Rotarianere

Folkemødet på Bornholm var en succes. Vi havde mange besøgende, både af interesserede til vores foredrag og af Rotarianere. Vi fik på Folkemødet også nye medlemmer både til Rotary og Roteract.

I forbindelse med Folkemødet fik vi tilbud fra Danmarks Statistik om at få tre gratis spørgsmål med i deres undersøgelse – det sagde vi selvfølgelig ja til. Vi fik en opgave som bestod i at vi ikke måtte spørge direkte til Rotary, ellers havde vi gjort det. Vi vil gerne dele svarerne med jer:

1. Hvor væsentlig er det, at danskerne deltager i humanitært arbejde ude i verden?

57% svarede, at det er meget væsentligt kun 8% svarede at det er lidt eller slet ikke væsentligt.

Svarene er nogenlunde ligeligt fordelt på alle alderesgrupper. Der er dog en lille overvægt i folk med indkomst over 400.000 kr. med en højere uddannelse som MVU/LVU/Ph.D, der bor i Hovedstadsområdet.

2. Hvor meget mener du, at danskerne bruger indsamlede velgørende penge bedst?

47% mener, at de skal bruges lige meget i Danmark og udlandet. Der er flest i aldersgruppen 16 – 29 år med 51%, som svarer på dette spørgsmål.

Igen er det flest med en højere uddannelse, der bor i hovedstadsområdet som står for svarerne.

3. Hvor stor betydning mener du, at velgørense organisationer har i vores samfund?

Her svarer 69% af kvinderne, at det har stor betydning, hvorimod kun 56% af mændende mener, at det har stor betydning.

Igen er det alderesgruppen 60-74 år, der primært går ind for dette med 69%. Andre aldersgrupper følger efter med 60% og er ligeligt fordelt over hele landet med indkomstgruppe 200-400.000 kr. og erhvervsfaglig uddannelse som går ind for dette.

Konklusion på spørgsmålene:

Er, at de fleste danskere mener, at det er væsentlig at man deltager i humanitært arbejde fordelt lige meget i Danmark og udlandet.

Vi er også interesseret i at høre, hvordan det er gået med den pressemeddelelse som vi sendte til jer. Har I fået omtale af Folkemødet i jeres lokale avis. Det vil være dejligt, hvis I vil give en tilbagemelding til annettehansen121 (at) gmail.com, hvis I har og evt. kommentarer til hvis I mener det kan gøres anderledes næste år.

Mange hilsner

Planlægningsudvalget Folkemødet 2016