Guvernøren takker af

Helt tilbage til september 2014 ved Distriktskonferencen fortalte jeg om mine mål:

• Kulturforståelse

• Synliggørelse af Rotary

Siden kom årets tema: Be a gift to the World til. Hvordan har vi arbejdet med det, og hvad har vi nået?

Kære Rotarianere og Rotaractere i Distrikt 1470,

ed dette sidste nyhedsbrev i mit guvernør år, vil jeg gerne sige en stor tak til alle, for alt den positive interesse og det engagement, jeg har mødt.

En særlig tak til alle præsidenter i vores 66 klubber og 4 rotaract klubber, og jeres respektive AG, for at vi sammen fik det år, vi planlagde ved PETS møderne sidste år.

Tak også til hele den øvrige distriktsledelse og alle jer, som har lagt et meget stort arbejde for os i distriktet.

Helt tilbage til september 2014 ved Distriktskonferencen fortalte jeg om mine mål:

• Kulturforståelse

• Synliggørelse af Rotary

Siden kom årets tema: Be a gift to the World til.

Hvordan har vi arbejdet med det, og hvad har vi nået?

Kulturudvikling og synliggørelse:

Kulturforståelsen havde en central plads ved distriktskonferencen, som vi også planlagde med et mål om at få mange med.

På markedspladsen viste vores inbounds fra mange lande hver deres kultur, og vi fik i mange af talerne andre vinkler på, hvad der ligger bag og i en god forståelse mellem lande.

Siden fik kulturforståelse sin nok største event, ved Flygtninge koncerten i Grundtvigs kirke i februar, med 600 gæster, hvoraf de 2oo var fra flygtningecentre, inviteret af os.

Mit mål om synliggørelse af Rotary havde sit højdepunkt da de 25 Rollups med forskellige klubprojekter blev foldet ud af vores aktive AG’ere ved Distrikskonference.

Det var en kontant synliggørelse af Rotary, og hvad vi er.

En vision vi havde arbejdet med siden konferencen året før.

Nogle af mange oplevelser i året:

Det startede med, at jeg sammen med borgmesteren i Egedal fik lov til – med hver vores kæde -  at starte cykelholdet i Egedal, et hold med 20 rotarianere og 14 unge, som har fået deres liv ekstremt forbedret ved at være med først i træning et år før og så ved kørslen til Paris.

Lidt senere nåede jeg, at vinke holdet med over 30 deltagere fra Hillerød godt af sted. Hillerød Chr. IV fik igen rejst en meget flot sum til velgørende formål.

Rotary Øresund er noget alle bør opleve. Viveca, Distrikts Guvernør fra 2390 i Sverige og jeg var med, en fredag i juli, og havde en god start på vores klub besøg den dag.

I Nordsjælland nød jeg både at åbne Græsted Rotarys Kunsfestival og for 11 gang at være til Sildens dag arrangeret af Gilleleje Rotary.

Nuuk Rotary i Grønland er blevet besøgt to gange.

Både sommer og vinter er det en stor oplevelse og fantastisk, hvad der nås. I år med Arctic Wintergames, som klubbens største projekt til dato.

De blev støttet med deltagere fra Nordatlant udvalget, med Bent Michael og Ole Schou, som også har stået for flere gode video møder i året.

Iværksætter støtten fra 2014/15 er kørt videre, og fortsætter også i år. Ikke mindst deltagelsen i messen i september viste, at det er et godt tema for os, med god respons.

Gennem det videre forløb har jeg nydt de mange klub besøg, og den læring, de hver gang har givet, om nye sider og initiativer i Rotary. Vi har en mangfoldighed i distriktet som er med til at styrke billedet af Rotary. Det ses også gennem den flotte pressedækning, vi har i lokal pressen rundt omkring.

Sjove og særlige møder, som Intercity med Søren Pind i Charlottenlund, Nytårs Marathon med Kastrup Rotary, Intercity om Sydafrika i februar og besøgene på Bornholm, med gode vinkler på nye projekter. 

Her var også deltagelsen i Folkemødet, som RD samlet stod bag, og som blev en stor succes i år for Rotary.

Under vejs har det været godt med en forstående arbejdsplads, DEKO, hvor vi har holdt adskillige møder.

Da Hjælpefonden fik chancen for en ny boks i Lufthavnen, blev det igen et team arbejde, med mange involverede og et godt arbejdstræk fra en af mine kollegaer i DEKO.

Vores distrikt er igen i år den klart største ”kunde” i Hjælpefonden, som Jens van der Watt for femte og sidste år har styret godt.

Ved Rotary Institut i Birmingham fremhævede vores verdens præsident Ravi Ravindran vigtigheden af, at arbejde med lokale projekter, fordi de bedst af alt synliggør hvad Rotary er og kan. Et budskab helt i tråd med vores egne initiativer og handlinger.

Vores Foundation udvalg, med Jørn Petersen i spidsen, kunne melde, at alle midler er på vej ind i projekter, så der er godt gang også i flere internationale opgave rundt i vores klubber.

Bo har holdt fast i budget og betalinger, så vi lander godt ud, og lever op til alle det moderne samfunds regler.

Pernille, Rotaract klubberne og medlemmerne har jeg nydt et super samarbejde med. I slutningen af august holdt de en konference i Købehavn og Malmø med deltagere fra mange lande, og jeg havde fornøjelsen af at være til starten.

13 februar holdt de landsmødet DANIO, hvor jeg havde fornøjelsen af både at være dirigent om dagen og deltager i den fine fest om aftenen.

PR udvalget tog vi fat på at forny i efteråret, og det er lykkedes at få et nyt ungt og dynamisk udvalg i gang.

De unge deltagere giver gode indspark til, hvordan vi kan og bør forny os. Et af resultaterne er etablering af Rotary analysen, som vi lige har udsendt resultatet af, og som bidrager til fornyelse af, hvad vi er, og gerne vil vise omverden, at vi er:

Et netværk med mening.

Medlemsudviklingen har der også været fuld fart på. Susanne Gram-Hanssen har skiftet med Torben Justesen og med fornyelser videreført de gode møder, både for nye, eller nysgerrige i Rotary og ikke mindst arrangeret et større antal klub møder, hvor klubben har været i centrum, med særligt fokus på klubbens DNA, som er hele baggrunden for, hvem og hvordan klubben skal rekruttere.

Grethe og Niels Jørn holder godt fast i RLI, hvor der har været nogle dejlige hold, her som mange andre gange faciliteret med super lokaler på efterslægten. 

Det lykkedes også at få et RYLA igennem i august.

Anne Frausing og Preben Harton har lagt et stort arbejde i Distriktsuddannelsen.

Nyhedsbrevene er sat op af Birte Linnebjerg, som ellers har knoklet ekstremt med den nye Hjemmeside, som vi ser i juli.

Allerede lige efter sidste ferie var vores polio udvalg i gang med nye planer, og sikke en succes det blev i Dyrehaven, med næste 1100 billetter solgt.

Det var fuldt fortjent, at Grethe fik den særlige Award for en stor indsats for polio, ved PETS-instruktionsmødet 2. april.

Med ide fra Frederiksberg Rotary er der blevet skabt en ny poliobrochure fælles for hele Rotary Danmark.

Den skal ikke mindst bruges til at vise unge, hvorfor de bør lade deres børn vaccinere, men også til at vise presse, Unicef, WHO og andre, hvad der er den sande historie om initiativerne til og styringen af bekæmpelsen af polio.

På PR fronten har vi også ny skabt et fælles lager, så i nu kan rekvirere Rollups, Beach flag med mere et sted. Med ide fra AG gruppen, er der nu også et telt til låns, når der stilles op til kulturnat eller andet.

Ungdomsudvekslingen kører lige så flot som altid, og igen mod en ny rekord, med 50 unge ud fra vores distrikt til sommer.

Der har også ind i mellem været udfordringer, som er meget flot og konsekvent håndteret af vores dygtige team, Thomas, Lene, Jette og Jakob. De yder en kæmpe indsats.

Nu er jeg tæt på at runde af, men vil lige nævne, at vores erhvervsforum i Herlev kører fint, og at der i øjeblikket er et andet forum under etablering i Nord.

Litauen støtter vi nu gennem RD med et ICC, hvor Peter Koefod er vores medlem.

Min sidste rejse var til Distriktskonference i distrikt 2220, Rusland Vest. Det foregik i Kaliningrad, og var en meget stor oplevelse, med positive og glade russere. De kæmper for at bevare distrikts status, da de kun er 800 medlemmer, men under konferencen kunne de så stolt fortælle, at de for resten også har 20 rotaract klubber!!!  -og at de har en af de højeste procentandele af kvindelige medlemmer i RI.

Noget af det sidste jeg nåede i mit år, var legat uddeling på Knord af Rotarys innovations legat til innovationsstudenter på gymnasiet der. Det blev indstiftet ved Distriktskonferencen og er senere suppleret op af min egen klub, Kgs. Lyngby Rotary.

Samlet må vi sige, at distriktet har givet meget til verden, både den nære omverden og den store verden og dermed levet op til årets mål.

----  

Alt, hvad jeg har fortalt om, kunne kun skabes med et tæt samarbejde og loyal støtte fra rigtig mange i vores organisation.

AG gruppen har, ved siden af de løbende opgaver, fået præsident netværkene til at køre rigtig godt.

Guvernørgruppen har hele tiden været bag mig, og supporteret, når der var brug for det.

Sidst – men absolut ikke mindst – kunne jeg ikke have løst de mange opgaver uden en fantastisk indsats og støtte fra Guvernørudvalgsformand – plus mange andre funktioner – Just Hartoft.

Tak til jer alle for jeres gode positiv opbakning og medvirken under vejs. 

Det er en opbakning - som jeg og vi alle - også har haft hele vejen fra Bente, min hustru – eller guvernanten – som de kalder Bente i min klub. Uden hendes aktive medleven, hjælp, coaching og positive støtte hele vejen kunne det ikke været gået.

Så kæmpe tak til Bente, også her.

God sommer til alle og velkommen til den nye Guvernør Rina Sture Kristensen, som jeg glæder mig til at samarbejde med

Bjørn Zebitz

DG 1470 2015/16