Oprettet af Just Hartoft den 10.11.2017
Find her et stort idekatalog omkring projekter I Grønland.
Det er vor Guvernørs store ønske at vi skal kunne hjælpe så mange, Danske som Grønlandske, børn som muligt, og DG Peter R. Koefoed har derfor nedsat et specielt Grønlandsudvalg for at finde det helt rigtige projekter, som vi meget håber I alle vil kunne hjælpe med.

Siden guvernøråret 2013-14 har der i Distrikt 1470 været særligt fokus på Grønland. 
I 2016 besluttede vores nuværende Guvernør at nedsætte et Grønlandsudvalg. Formålet er at understøtte og inspirere distriktets klubber til selv eller i samarbejde med Nuuk Rotary Klub at igangsætte og gennemføre grønlandske projektaktiviteter.  
Guvernør Peter Reimesch Koefoed, 2017-18, har lagt vægt på, at idekatalogets projekter i indeværende Rotaryår specielt skal være til gavn for grønlandske børn og unge både i Grønland og i Danmark. 
 
Grønlandsudvalgets opgaver: 
 
- Generering og promovering af Grønlandsprojekter  
- Koordinering og støtte til klubber med Grønlandsprojekter 

 

Se de mange andre Grønlandske projekter tryk her