Oprettet af Morten Storm den 10.7.2016

Ringe Rotary Klub hører under distrikt 1461, som dækker over Syddanmark, hvilket vil sige Fyn og sønderjylland. Her er der 50 klubber med ca. 2000 meddemmer.

Yderligere info omkring distrikt 1461 samt distriktets guvenør kan findes her.  

Ringe Rotary klub er medlem af Rotary International. Klubben blev stiftet i 1951. De ca. 40 medlemmer er organiseret i forskellige tjenestegrene/udvalg, herunder International tjeneste, Samfundstjenesten, Klubtjenesten, Erhvervs- og virketjenesten, Medlems- og klubudviklingsudvalget og det helt nye New Generations Service. Se også punktet "Klubudvalg" under "Medlemmer". Vedtægterne for Ringe Rotary klub kan findes her.

Klubben mødes i Midtfyns Fritidscenter i Ringe hver mandag kl. 17.30 – 19.00. Mødet indledes med en sang fra Højskolesangbogen, hvorefter der serveres et let måltid. Gæster kan deltage i møderne.

Efter måltidet informerer klubbens præsident om aktuelle aktiviteter og giver så ordet til et af medlemmerne, som taler i ca. 3 minutter over et emne efter eget valg. Indlægget refereres og diskuteres ikke. Alle klubbens medlemmer afholder ”tre minutter” på skift.

Herefter går man over til dagens hovedprogram, der som oftest er en inviteret foredragsholder, der fortæller om et vedkommende emne af samfundsmæssig, faglig eller kulturel art. Møderne kan også have form som et ”udemøde”, en udflugt eller et besøg på en virksomhed eller en institution.

Klubben deltager i Rotary Internationals humanitære arbejde, men gennemfører også egne projekter. Se under punktet "Aktiviteter".

Man kan få yderligere information på Rotary.dk eller ved at rette henvendelse til en rotarianer, som også vil kunne arrangere et besøg i klubben. For aktuelle medlemmer se under punktet "Medlemmer".