Mere erhverv i Rotary?

Mange klubber i Rotary har ønske om at vækste. En vej til vækst kan være, at klubberne har mere fokus på erhverv, herunder at der foregår flere erhvervsrettede aktiviteter for potentielle og nuværende medlemmer.

Rotary startede som et erhvervsnetværk – og udviklede sig derfra til også at være en humanitær organisation. Det er en stor styrke for Rotary, og det medvirker til, at vi differentiere os fra andre erhvervsnetværk. MEN de senere år er ”erhverv” trådt i baggrunden i mange klubber.

Hvis I ønsker at have mere fokus på erhverv kan et spændende sted at starte være, at jeres klub sætter iværksætterri på dagsordenen.

Distriktets medlemsudvalg har designet en workshop på 45 minutter, som vi med glæde afholder på et klubmøde, mhp at I kan blive afklaret, om I har lyst til at sætte iværksætteri på dagsorden i jeres klub.

Formand for medlemsudvalget Susanne Gram-Hanssen og erhvervspsykologisk konsulent Lene Sheila Gjørup fra København Nord RK har sammensat en workshop, hvor vi kort fortæller om iværksætterri i en Rotary  sammenhæng - og hvor klubbens medlemmer gennem en lille dialogøvelse kommer frem til, hvad det vil kunne give jeres klub og medlemmerne personligt at sætte iværksætterri på mødeprogrammet.

Susanne og Lene kommer med ideer til hvordan det kan gøres, og fortæller nogle iværksætterhistorier til inspiration.

Workshoppen er afholdt i Kastrup RK som pilot-workshop. Erfaringerne herfra er gode. Og medlemmerne kom frem til at iværksætteri som klubaktivitet:

  • kan medvirke til at medlemmernes erhvervskompetencer kan blive sat positivt i spil i forhold til de iværksættere, som inviteres til at lave oplæg i klubben
  • kan medvirke til at medlemmerne bliver bekendt med nye forretningsområder
  • kan støtte en iværksætter i at realisere sine visioner
  • kan give klubben en interessant aktivitet at samarbejde om og derved mere engagement.

Forslag til handleplan

  • Inviter en eller flere iværksættere som oplægsholder!
  • Giv feed-back, stil spørgsmål med udgangspunkt i jeres forskelligartede erhvervserfaringer. Spørgsmål som iværksætteren kan bruge i sin udvikling.
  • Tilbyd evt. en mentor
  • Hvis iværksætteren er interessant kan I indstille ”jeres” kandidat   til distriktets iværksætterpris – Indstilling sker næste gang i juni 2017.
  • Brug aktiviteten til at skabe synlighed – lokalavisen vil sikkert være interesseret - særligt når det er lokale iværksættere, som I inviterer ind i Jeres klub.
  • Måske nogle iværksættere ønsker medlemskab af Rotary fordi de kan se vigtigheden af erhvervsnetværket. (Dette har vi allerede positiv erfaring med i distriktet)

Kontakt Susanne Gram-Hanssen på sgh (at) etgodtlivnu.dk / 20801056 hvis I ønsker at lave aftale om afholdelse af workshop i jeres klub.

Månedens opfordring:

Din klub sikkert allerede gode tiltag til erhvervsdelen? Vi hører gerne om lige præcis det der virker for jeres klub og medlemmer.

Måske kan jeres tiltag inspirere andre klubber. Send en beskrivelse til Lone Lauritzen på mail skrivebureau (at) gmail.com