Medlemsudviklingen

I nogle af distriktets klubber går det i den rigtige retning

I nogle af distriktets klubber går det i den rigtige retning. Det er i de klubber, som lægger en strategi og målrettet arbejder for at have en levende klub – og at tiltrække nye og fastholde klubbens medlemmer gennem interessante aktiviteter.

I de fleste klubber er der desværre tilbagegang i medlemstallet – derfor er der de fleste steder behov for at tænke nyt, da alle klubber har ønsker om at få flere medlemmer.
Tidligere var der i Rotary snævre rammer for Rotary klubber – det er der ikke længere, så der er mulighed for at tilpasse  
Mødeform
Mødetidspunkt
Mødested
Mødeindhold
…. så det passer til dem, som vi gerne ønsker som medlem.

Og måske er det også nu I skal overveje om den måde I opkræver kontingent er den rigtige. Klubber som har fast kontingent incl. spisning kan have svært ved at tiltrække nye medlemmer, da det opleves dyrt ,at skulle betale for spisning hver uge - hvis men måske reelt kun har mulighed for at deltage 2 gange om måneden.