Medlemsoptagelse

Præsidenten indleder aftenens virtuelle Rotary møde med en orientering om, at denne aftens møde finder sted i et lånt mødelokale på Mammen Mejeri, som er udstyret med storskærm og videoudstyr til at afholde en videokonference. Grunden til det er, at Annette Højen Sørensen denne aften endelig skal optages som nyt medlem i Bjerringbro Rotary Klub og da det ikke er tilladt at mødes mere end 10 personer ad gangen, er det planlagt at medlemsoptagelsen finder sted på denne måde, hvor præsidenten gennemfører optagelses ceremonien sammen med Annette, dele af bestyrelsen, Niels Henning Staunsbæk og andre gæster, i alt maks. 10 personer. Alle interesserede klubmedlemmer kan via Teams følge med virtuelt i medlemsoptagelsen og resten af mødet.

Efter optagelses ceremonien lavede Annette Højen Sørensen en kort præsentation af sig selv og hendes virke i Bjerringbro og omegn, dog vil Annette snart få mulighed for at lave en meget mere grundig introduktion af hendes liv og virke, ved et kommende ego branche foredrag.

Næste indlæg var 3 minutter med diskussion af Keld Thordahl Jørgensen, som lavede et særdeles interessant indlæg om to højaktuelle temaer Brexit og populisme. Brexit er særdeles højaktuelt med Britternes fulde udtræden af EU pr. 31.12.2020 og det samme er temaet populismen desværre også, hvor nogle mennesker vælger deres egne kilder til sandheden og benægter fakta, hvis fakta ikke passer til deres verdenssyn.

Temaerne var så velvalgte at de førte til en livlig og god diskussion, på trods af et relativt lille fremmøde og begrænsningerne fra den virtuelle mødeform, det var dejligt og se, at diskussionslysten stadig er intakt trods de vanskelige forhold i disse tider.

Præsidenten afsluttede aftenens møde med en meddelelse om, at der ikke bliver opkrævet kontingent for fjerde kvartal i 2020 pga. nedlukningen. Han meddelte også at de kommende mandage vil der være virtuelle møder så længe nedlukningen af samfundet er gældende og han opfordrede medlemmerne til at deltage i dem. Programmet for de kommende uger kan allerede nu findes på webben, sammen med et link til møderne. Til sidst takkede præsidenten Niels Henning Staunsbæk for lån af lokale hos Mammen Mejeri, inden han endegyldigt afsluttede aftenens møde.