Månedens inspiration til projekter

Nu er det Hjælpefonden, der har brug for din hjælp

1

 

Rotary Danmarks Hjælpefond yder tilskud til klubbernes mange fantastiske projekter i ind- og udland. Der er store som små projekter, men alle med det for øje at gøre en forskel for de, der har brug for en håndsrækning.

 

Hjælpefonden er oprettet og godkendt så det er muligt at få skattefradrag for frivillige indbetalinger.
 

Vi har her behov for din hjælp, da vi som et minimum skal have mindst 100 frivillige indbetalinger om året. Dit bidrag går direkte til projektarbejde og betyder udover, at Hjælpefonden bevarer sin status hos Skat, at endnu flere projekter kan gives bevilling til glæde for de, der har brug for vores hjælp.

Hjælp os med at opretholde skattefritagelsen og tilmeld dig med en årlig indbetaling.
Det er nemt at tilmelde sig den årlige ydelse på minimum 200 kr. (max. 15.900 kr. for 2018)

Gå blot ind på www.rotary.dk Tryk på HJÆLPEFONDEN i øverste hvide bjælke og tryk derefter på STØT MED ET BELØB.

 

Her vælger du enten LØBENDE STØTTE eller ENGANGSSTØTTE
 

Udfyld herefter det skema, der kommer frem. OBS: Det er vigtigt at CPR/CVR nummeret bliver oplyst, da det indbetalte beløb ellers ikke kan indberettes til Skat.
 

Du kan blot trykke på denne tekst for at lave din LØBENDE indbetaling.
 

Du kan alternativt trykke på denne tekst for at komme til ENGANGSSTØTTE

 

-
På forhånd tusind tak for hjælpen og lad os sammen hjælpe andre, der har brug for hjælp. Sidste år modtog Hjælpefonden 45.000 kr. i frivillige bidrag der blev indbetalt sammen med oplysning om CPR eller CVR nummer, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til bidragsyderne.

 

 

2

-
Når der kommer andre hjælpeorganisationer for at samle ind, kan du som Rotarianer blot fortælle, at du har tilmeldt dig Rotary Danmarks Hjælpefond med et årligt beløb, og derved valgt at give dit humanitære bidrag gennem Rotary.

 

Med venlig hilsen
Anette Løwert
Formand RDH