Langtidsudveksling med Rotary

Hvert år udveksles omkring 200 unge danske med unge fortrinsvis fra oversøiske lande.

På verdensplan omfatter denne ungdomsudveksling inden for RI tæt ved 8.500 unge årligt.

Programmets formål er:

 1. at fremme international forståelse ved at gøre det muligt for unge mennesker at opholde sig i fremmede lande som Ambassadors of Goodwill and International Understanding.
 2. at gøre det muligt for unge mennesker gennem et års ophold i fremmede lande at opleve andre folkeslags levevis og skikke samt følge deres skole i omgivelser helt forskellige fra deres hjemlige forhold.
 3. at modne dem og udvide deres horisont ved at leve sammen med og indordne sig under folk af en anden kultur, religion og race samt ved personligt at måtte klare dagligdagen under helt nye vilkår.

Ungdomsudvekslingen omfatter fortrinsvis Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Indien, Japan, Mexico, New Zealand, Peru, Sydafrika, Taiwan, Thailand og USA samt europæiske lande, som måtte ønske at deltage i udvekslingen. Udvekslingen omfatter et skoleår, oftest fra august til juni. De unge bor sædvanligvis hos 3-4 familier, ofte i Rotaryhjem. De er knyttet til en Rotaryklub, som under opholdet er deres værtsklub, og får deres skolegang i en skole beliggende således, at de ikke behøver at skifte, selv om de skifter familie.

Ansøgerens kvalifikationer:

 1. Skal den 15. august i udrejseåret være fyldt 16, men må ikke være fyldt 18 år.
 2. Visse lande (Australien, New Zealand og Canada) har særlige alderskriterier.
 3. Skal have afsluttet Folkeskolens afgangsprøve, 1 eller 2 år på gymnasium eller tilsvarende.
 4. Skal skolemæssigt være i klassens bedste tredjedel.
 5. Skal være udadvendt og villig til at indordne sig under de vilkår, som er gældende for Youth Exchange Students i værtslandet.

Ansøgerens forældre skal:

 1. betale et beløb til programmet, der i Rotaryåret 2015/16 er fastsat til 35.500 kr. Beløbet dækker flyrejse, forsikring, orienteringsmøder samt dele af programmets administrationsomkostninger,
 2. sørge for pas og visum til den unge,
 3. i enhver henseende sørge for ansøgerens påklædning, herunder købe den blazer, der hører til det danske program,
 4. om nødvendigt supplere det beløb som værtsklubben udbetaler den unge i lommepenge. Beløbet, der udbetales af værtsklubben, svarer ca. til 750,- kr. i købekraft i den lokale mønt.

Henvendelse til Rotary klubberne skal ske allersenest den 1. september året før du rejser ud, idet der er stor søgning på at blive Rotary udvekslingsstudent. Du skal være forberedt på, at mange klubber længe før denne tidsfrist har valgt en student.

Nærmere oplysninger og ansøgningsskemaer fås hos den lokale Rotaryklub, der skal påtage sig at være sponsor for ansøgeren.

Ved at anbefale ansøgerens kandidatur som exchange student påtager sponsorklubben sig også værtsskab for en exchange student udefra til et års ophold i Danmark. De oversøiske unge kommer til Danmark enten i juli-august eller i januar

Unge med Rotary familierelationer kan komme i betragtning, men de har ingen fortrinsstilling.

Til støtte for de enkelte Rotaryklubber er der i hvert Rotarydistrikt en distriktscounsellor, som assisterer klubberne i udvekslingsarbejdet. Alle klubber har en counsellor, som tager sig af klubbens ungdomsudvekslingsopgaver herunder at vejlede og støtte udvekslingsstudenten. 

Counsellor sidder normalt for mindst 3 år ad gangen, og den pågældende deltager i klubbens bestyrelsesmøder. Der er udarbejdet en Counsellormanual, som behandler alle spørgsmål af væsentlig betydning for udvekslingen. Den er et uundværligt arbejdsredskab for enhver klubs counsellor. Manualen findes på programmets hjemmeside:www.rotary-yep.dk.

Desuden skal klubber, der arbejder med ungdomsudveksling, have valgt en Protection Officer.   Læs mere påwww.rotary-yep.dk