Indsendt af Jette Nielsen den 26.6.2019
Kvindehaver i Gambia er et projekt, baseret på hjælp til selvhjælp i form af et haveprojekt, som hjælper kvinder til at skabe bedre levevilkår for deres familier. De fattige kvinder får her mulighed for at dyrke afgrøder i et afgrænset og indhegnet område, så de kan forsørge deres familier.

Haverne er anlagt på lejet jord, som er lejet i en periode på minimum 20 år. Der er samtidig sørget for vandboring til vanding af haverne, men vandet kommer også den øvrige befolkning til gavn, idet vandkvaliteten er så fin, at det også kan benyttes til drikkevand.

Projektet er gennemført i 2018/19 og er støttet af syv Rotary-klubber i Distrikt 1450, som hver især har givet kr. 7.000,00. Klubberne er Billund, Brande, Give, Grindsted, Ringkøbing, Skjern-Tarm og Videbæk.

Det kan være udfordrende med projekter i Afrika, men dette er gennemført med stor succes - efter planen og stort set inden for budgetrammerne. Haverne er tilplantet og kvinderne er lykkelige for de mange nye muligheder, som haverne byder lokalsamfundet på.

Kvindehaverne indvies officielt i november 2019, hvor en delegation af danske rotarianere og projektets styregruppe på eget initiativ og for egen regning tager derned for at besigtige stedet. Allerede i marts var repræsentanter for styregruppen dog nede for at bese haverne, og de var imponerede over resultatet. Kvinderne var her i gang med den første høst.

Er der spørgsmål til projektet er I velkomne til at rette henvendelse.

26. juni 2019 / Jette Nielsen (medlem af projektstyregruppen)