Kurser og Seminarer 2020-21

Vi tilbyder hvert år en række kurser og seminarer til Rotarianere i distriktet.
Nedenfor ser du alle disse tilbud.

Bemærk: Du skal være logget ind på din profil på rotary.dk for at bruge nedenstående links.

Rotary Leadership Institute

er et program for dig, som gerne vil lære mere om ledelse i en frivillig organisation samt gerne vil lære meget mere om, hvad Rotary er. Du finder en grundigere  beskrivelse ved at følge dette link, hvor der også er henvisninger til kursusbrochure, datoer og tilmeldingsblanketter.

RLI Rotary Leadership Institute 

Ny i Rotary

er et kursus for dig, der for nylig er blevet medlem af en Rotary-klub. På kurset møder du andre nye Rotarianere, og du får et grundlæggende indblik i, hvilken spændende organisation vi er medlemmer af. 

Kurset gennemføres 2 gange i løbet af Rotaryåret 2021 - 2022. Du kan se datoerne nedenfor.
For tilmelding klik på linket efter datoen. Du kommer så frem til mødet i Rotary-kalenderen. Her klikker du på den blå knap: TILMELD og derefter på GEM.

Deltagelse i kurset er gratis, men din klub opkræves et beløb, såfremt du efter tilmelding ikke møder op.

Foundation Seminar

Et medlem fra din klub, fx. jeres foundationansvarlige, gennemfører Grant Management Seminaret via http://msgfocus.rotary.org/c/11A1zP9tDXHJLcEKWs7gSFaCDRLg - du skal logge ind/sign in fordi kun Rotary medlemmer kan bruge funktionen.

Seminaret består af 9 kurser. Det varer i alt 2 timer og 45 minutter, men kan tages i bidder.

Ungdomstjenesten i distrikt 1450

Rotarys ungdomstjeneste indeholder rigtig mange forskellige programmer, som alle er spændende, men har hver sin målgruppe. Du kan se en oversigt over alle programmerne i denne oversigt.

Der er lavet en mere detaljeret beskrivelse af nogle af programmerne i denne oversigt

Hvis du ønsker flere oplysninger, f.libner (at) gmail.com (så send en mail), som vi gerne besvarer eller videresender til koordinatoren for det program spørgsmålet omhandler.

Klubudviklingsseminar

I 2019/20 var der stor efterspørgsel og behov i klubberne for, at vi i distriktet kunne understøtte klubbernes arbejde med, at lave en fremtidsplan, der rækker 3 år frem.

Derfor er et antal klubber inviteret til at deltage på det nyoprettede klubudviklingsseminar, som træder i stedet for det tidligere medlemsseminar.

Kursets formål er, at inspirere og motivere klubberne, så de gennem seminaret udvikler en fremtidsplan til konkret brug i deres egen klub, som de efterfølgende effektuerer.

Det første hold på 8 klubber er som nævnt et testhold, og derfor gratis for klubberne, som repræsenterer alle AG-områderne.

Kurset er opbygget som et aktivt kursus, hvor der er oplæg fra klubber, der har udarbejdet fremtidsplaner, og er i gang med at effektuere dem, samt almindelig dialog.

Kurset er meget baseret på, at man arbejder med fremtidsplanen, både på kurset, og mellem de 2 mødeaftener i september og november.

Fremtidsplanen skal være klar til effektuering efter mødet i november, hvorefter vi fra distriktets side vil følge op med et afsluttende møde i maj, hvor der vil være en dialog om udviklingen, delmål og mål.

Når vi efter seminaret har evalueret og tilrettet, hvor det måtte være nødvendigt, vil seminaret blive udbudt til alle klubber i 2021/22.

Målgruppe

Eksisterende og kommende præsidenter samt bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd i klubber, med interesse for at lave en fremtidsplan for at udvikle sin egen klub, specielt hvor medlemspleje og udvikling samt PR/Branding indgår som væsentlige udviklingsområder.

Præsident Elect Trænings seminar og instruktionsmøde (Pre-PETS og PETS)

Disse seminarer er målrettet præsidenter og sekretærer i kommende Rotary-år.

På seminarerne bliver deltagerne klædt på til de administrative opgaver, der følger med funktionen, og ikke mindst træffer man ligestillede, der står overfor en ny opgave, og sammen med dem bearbejdes de opgaver, en indkommende præsident og sekretær kommer til at stå overfor.

De pågældende deltagere inviteres direkte via mail. 

Kursus i Rotary's regnskabsprogram Saldi

Kursus i regnskabs-programmet SALDI afvikles i samspil med det nordjyske distrikt, og  kurser afholdes efter behov.

Derfor kendes der ikke nogen konkrete datoer, men det fastsættes, når der er behov.

RYLA / Rotary youth leadership award Seminar

Seminar for unge potentielle ledere mellem 20 og 30 år.

Et af Rotarys mål er at hjælpe unge mennesker med at udvikle deres lederevner og styrke deres selvtillid gennem intensive programmer.

RYLA Seminaret afvikles hvert år en weekend i november.

RYLA seminaret i 2020 er AFLYST.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor nedenstående links fører til kalenderen, skal du:
1: Klik på mødet, - du skal muligvis rulle lidt ned på siden
2: Klik på den blå knap: "Tilmeld"  
3: Klik på "GEM ÆNDRING" 

 

13.03.2021  Præsident Elect Træningsseminar (PETS)

24.04.2021  Rotary Leadership Institute hold 14, modul 2 (separat tilmelding)

10.05.2021  Klubudviklingsseminar 20/21 - afslutning (separat tilmelding)

04.06.2021 - 05.06.2021 Rotary Leadership Institute Graduate

09.09.2021  Klubudviklingsseminar 21/22 - opstart (separat tilmelding)

11.09.2021  Rotary Leadership Institute hold 15, modul 1 (separat tilmelding)

23.09.2021  Ny i Rotary

02.10.2021  Distriktskonference

09.10.2021  Rotary Leadership Institute hold 15, modul 2 (separat tilmelding)

12.02.2022  Rotary Leadership Institute hold 16, modul 1 (separat tilmelding)

12.03.2022  Rotary Leadership Institute hold 16, modul 2 (separat tilmelding)

24.03.2022  Ny i Rotary

19.05.2022  Klubudviklingsseminar 21/22 - afslutning (separat tilmelding)