Kurser og Seminarer 2020-21

Vi tilbyder hvert år en række kurser og seminarer til Rotarianere i distriktet.
Nedenfor ser du alle disse tilbud.

Bemærk: Du skal være logget ind på din profil på rotary.dk for at bruge nedenstående links.

Rotary Leadership Institute

er et program for dig, som gerne vil lære mere om ledelse i en frivillig organisation samt gerne vil lære meget mere om, hvad Rotary er. Du finder en grundigere  beskrivelse ved at følge dette link, hvor der også er henvisninger til kursusbrochure, datoer og tilmeldingsblanketter.

RLI Rotary Leadership Institute 

Ny i Rotary

er et kursus for dig, der for nylig er blevet medlem af en Rotary-klub. På kurset møder du andre nye Rotarianere, og du får et grundlæggende indblik i, hvilken spændende organisation vi er medlemmer af. 

Kurset gennemføres 2 gange i løbet af Rotaryåret 2020 - 2021. Du kan se datoerne nedenfor.
For tilmelding klik på linket efter datoen. Du kommer så frem til mødet i Rotary-kalenderen. Her klikker du på den blå knap: TILMELD og derefter på GEM.

Deltagelse i kurset er gratis, men din klub opkræves et beløb, såfremt du efter tilmelding ikke møder op.

Foundation Seminar

Seminaret er nødvendigt hvis din klub ønsker at gennemføre projekter der involverer midler fra The Rotary Foundation (TRF).

På seminaret bliver du orienteret om regler og vilkår, samt møder Rotarianere som også arbejder med projekter.

Præsidenter og Formænd for Foundationudvalgene er forhåndsinviteret til seminaret.

UNGDOMSTJENESTEN I DISTRIKT 1450

Rotarys ungdomstjeneste indeholder rigtig mange forskellige programmer, som alle er spændende, men har hver sin målgruppe. Du kan se en oversigt over alle programmerne i denne oversigt.

Der er lavet en mere detaljeret beskrivelse af nogle af programmerne i denne oversigt

Hvis du ønsker flere oplysninger, f.libner (at) gmail.com (så send en mail), som vi gerne besvarer eller videresender til koordinatoren for det program spørgsmålet omhandler.

RYLA / Rotary youth leadership award Seminar

Seminar for unge potentielle ledere mellem 20 og 30 år.

Et af Rotarys mål er at hjælpe unge mennesker med at udvikle deres lederevner og styrke deres selvtillid gennem intensive programmer.

RYLA Seminaret afvikles hvert år en weekend i november. Programmet og beskrivelsen af dette års seminar finder du her.

Tilmeldingsskema til RYLA seminar 2019.

Medlems- og PR/branding seminar

Medlems- og PR Branding seminaret er nyt, for så vidt angår den del der omhandler PR/Branding.

I en tid hvor vi gør meget for at fastholde og få nye medlemmer, så er det vigtigt, at vi er meget bevidste og klædt på til at fortælle om vores klubber, både lokalt og regionalt. Derfor har vi udvidet det oprindeligt medlemsseminar til også at omhandle PR/Branding.

Seminaret har på forhånd inviteret Præsident, Præsident Elect, Medlemsudvalgsformænd og PR-udvalgsformænd.

Seminarets formål er i fælleskab at inspirere hinanden og bringe "best practise" rundt mellem klubberne, så man her har mulighed for at få værktøjer med hjem som kan bruges i sin egen klub, både på medlemssiden og PR/Brandingsiden.

Præsident Elect Trænings seminar og instruktionsmøde (Pre-PETS og PETS)

Disse seminarer er målrettet præsidenter og sekretærer i kommende Rotary-år.

På seminarerne bliver deltagerne klædt på til de administrative opgaver, der følger med funktionen, og ikke mindst træffer man ligestillede, der står overfor en ny opgave, og sammen med dem bearbejdes de opgaver, en indkommende præsident og sekretær kommer til at stå overfor.

De pågældende deltagere inviteres direkte via mail. 

Kursus i Rotary's regnskabsprogram Saldi

Der afholdes 2 kurser. Det første straks i det nye år, hvor man lærer indholdet i Saldi at kende, laver åbningsbalance, importerer medlemslisten og opretter kontoplan.

Det andet kursus afholdes i maj, hvor der skal gøres klar til det nye Rotaryår, og indeholder opfølgning på kursus 1 samt en del af de mere specielle muligheder som SALDI indeholder.

Begge kurser er "Hands on kurser", hvor du medbringer din bærbare og kommer til at lave praktiske øvelser i programmet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor nedenstående links fører til kalenderen, skal du:
1: Klik på mødet, - du skal muligvis rulle lidt ned på siden
2: Klik på den blå knap: "Tilmeld"  
3: Klik på "GEM ÆNDRING" 

 

29.02.2020  Rotary Leadership Institute hold 13, modul 1 (separat tilmelding)

07.03.2020  Præsident Elect Træningsseminar (PETS)

19.03.2020  Medlemsseminar

28.03.2020  Rotary Leadership Institute hold 13, modul 2 (separat tilmelding)

23.04.2020  Ny i Rotary

25.04.2020  Rotary Leadership Institute hold 13, modul 3 (separat tilmelding)

01.07.2020  Distriktets kædeoverrækkelse

19.09.2020  Rotary Leadership Institute hold 14, modul 1 (separat tilmelding)

26.09.2020  Distriktskonference i Messecenter Herning

01.10.2020 Hjælpeprojekt Seminar i Herning

24.10.2020  Pre-PETS

31.10.2020  Rotary Leadership Institute hold 14, modul 2 (separat tilmelding)

06.11.2020 - 07.11.2020  Rotary Leadership Institute Graduate

06.11.2020 - 08.11.2020  RYLA seminar (tilmelding)

21.11.2020  Rotary Leadership Institute hold 14, modul 3 (separat tilmelding)

27.02.2021  Rotary Leadership Institute hold 15, modul 1 (separat tilmelding)

28.02.2021  Ungdomstjenestens temadag

13.03.2021  Præsident Elect Træningsseminar (PETS)

20.03.2021  Rotary Leadership Institute hold 15, modul 2 (separat tilmelding)

24.04.2021  Rotary Leadership Institute hold 15, modul 3 (separat tilmelding)

02.10.2021  Distriktskonference