Iværksætterkampagnen

Opfordring til klubberne om Iværksætterstøtte 2015

Mange initiativer er taget for at støtte op om iværksættere, men når alt kommer til alt, så er det mange års praktisk og teoretisk erfaring samt tæt kontakt til forretningslivet, der virkelig kan støtte op om en iværksætters drøm! 

I Rotary sidder der adskillige års erfaring inden for ledelse, teknik, design, kultur, økonomi, jura, media og markedsføring etc. Ligeledes findes repræsentanter inden for stort set alle brancher. I hver klub, som i hvert distrikt, er mange forretningskompetencer repræsenteret. 

Årets iværksætterkampagne har derfor to mål: Få mange klubber til at involvere sig med sparring i Iværksætterrens projekt, og samtidig få mange Iværksættere til at opdage værdien i/fordelene ved Rotary klubbernes erhvervsnetværk.

Den enkelte klub beslutter selv, hvorledes kampagnen tilrettelægges og gennemføres, ligesom flere klubber kan vælge at samarbejde om projektet. I det følgende er som eksempel beskrevet to forskellige måder at nå målet: støtte nye, initiativrige iværksættere i udviklingen af deres idé og synliggøre Rotary som et aktivt og handlekraftigt erhvervsnetværk.

Formålet med kampagnen!

 • at profilere Rotary og opnå anerkendelse af Rotary som en dynamisk organisation, der tager ansvar for den lokale vækst
 • at give en bredere og fokuseret forståelse af organisationen Rotary
 • at få fortalt om Rotarys værdier og vise vort sociale ansvar i praksis: at vi er, hvad vi siger!
 • at vise, vi er ansvarlige, engagerede og åbne personer, som gerne deler vort netværk med andre
 • at involvere os mere i det lokale arbejdsmarked og herigennem tiltrække nye medlemmer

Forslag 1: Iværksættere på klubmøder – kampagne i stil med tidligere åR

Kriterier for valg af iværksætter 

Som udgangspunkt ønsker Rotary en bred definition af en iværksætter. Det vigtige er, at man starter noget nyt helt fra bunden. Rotary byder alle typer iværksættere velkomne uden skelen til branche. Følgende kriterier bør være gældende:

 • Der er tale om et helt nyt og evt. uprøvet koncept eller idé.
 • Det kan være en enkeltmandsvirksomhed eller en virksomhed med op til 3 partnere.
 • Virksomheden må højst have været i gang i 3 år
 • Virksomheden må gerne have mere end 3 ansatte

Fordelen for den enkelte iværksætter ved at deltage er, at:

 • modtage mentoring fra nogle af Danmarks dygtigste og mest erfarne erhvervsfolk
 • opnå profilering af sin idé / produkt / koncept igennem Rotarys netværk
 • få mulighed for at blive introduceret til andre Rotary klubber i ind- og udland 
 • lære Rotary bedre at kende og måske blive medlem

Tidsplan: Aktiviteten kan igangsættes december 2014 og afsluttes senest 15. juni 2015. Aktiviteterne gennemføres lokalt, og det er op til klubberne selv at afgøre, hvor lang tid de enkelte iværksættere skal have mentorstøtte fra Rotary. Denne del af aktiviteten kan således godt fortsætte i næste Rotaryår. 

Hver klub, eller klubber i samarbejde, identificerer iværksættere i lokalmiljøet. Dette gøres bedst gennem eget netværk, i samarbejde med kommunen, der ofte har kendskab til det lokale iværksættermiljø, annoncering i lokalavisen og/eller en lokal pressemeddelelse, via sociale medier og lokale tv stationer kan også profilere dette tiltag. Hvis klubben ikke selv har PR- og Kommunikations ressourser, kan det anbefales at søge inspiration i PR-værktøjskassen på www.rotary.dk eller hos Distriktets PR- og kommunikationsudvalg.

Klubberne vurderer selv, hvor meget af klubbens tid der investeres, men på basis af erfaringerne fra sidste år, anbefales det at bruge 3-5 klubmøder over et halvt år på iværksættere. På klubmødet præsenterer iværksætteren sit koncept/idé, og klubbens medlemmer byder ind med deres erfaring til forbedring/videreudvikling af konceptet. 

Præmiering af Iværksætter:

Klubben afgør selv om man vil udpege en klubvinder og i givet fald, hvad præmien skal være. Hvis klubben udpeger en klubvinder kan klubben indstille vinderen til Distriktet, som blandt de indstillede udpeger én eller flere iværksættere, som får muligheden for at præsentere virksomheden/projektet på den efterfølgende Distriktskonference.

Forslag 2: Åbne netværksmøder med fokus på IVÆRK OG VÆKST

Hvordan:

Klubben/klubberne indgår et samarbejde med et lokalt erhvervsinitiativ (kommunalt Vækstforum, Erhvervsforening, Handelsstandsforening eller tilsvarende) om at afvikle ét eller flere gåhjem-møder med fokus på Iværksætter og Vækst initiativer/problemstillinger.

Mødets længde vil typisk være af tre til fire timers varighed, og mødet har såvel en faglig del som en netværksdel, som faciliteres af erfarne rotarianere.

I den faglige del af programmet kan der være emner som:

 • ”Fra idé til virksomhed” berettet af en iværksætter
 • Tourn around med eksempel fra en virksomhed, som har gennemført en vellykket tourn around.
 • Hvordan sammensætter man den idéelle bestyrelse
 • Styrk dit salg via relationer og netværk
 • osv

I netværksdelen anvendes naturligt de samme metoder og øvelser som praktiseres på Rotary Leadership Institute (RLI) og i vores erhvervsforum, nemlig speednetworking suppleret med sparring, ligesom der afsluttes med mere uformelt socialt samvær.

PR og kommunikation

Det åbne, annoncerede arrangement stiller større krav om udarbejdelse af en klar og enkel kommunikations strategi, hvorfor kontakt til Distriktets PR og kommunikations udvalg kraftigt anbefales. Involveringen af Rotary og formålet hermed skal klart fremgå af den eksterne kommunikation, og ved afviklingen af arrangementet vil det være naturligt at berette kort om Rotary og vort netværk gennem roll ups, opslag og/eller korte indlæg.

Opfølgning

Arrangementet skal have deltagelse af et relativt stort antal rotarianere af hensyn til reelt at vise synligheden af Rotary netværket, kunne deltage aktivt  i speednetworking øvelser og kunne følge op på medlemsinteressen bagefter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den enkelte Rotary klub eller flere Rotary klubber kan samarbejde om at støtte iværksættere.

 

 

 

 

Klub niveau

 

 

Hver klub, eller klubber i samarbejde, skal identificere  iværksættere i lokalmiljøet. Dette gøres bedst gennem eget netværk, i samarbejde med kommunen, der ofte har kendskab til det lokale iværksættermiljø, annoncering i lokalavisen og/eller en lokal pressemeddelels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR aktiviteter

 

 

På klubniveau og distriktsniveau

 

 

Der er udarbejdet skabeloner til annonce og pressemeddelelse til brug i distrikt og klub. De er udviklet således der kan rettes og tilpasses de enkelte klubber. Vores kampagne ansvarlige hjælper med at profilere en god case fra en eller flere udvalgte klubber, så send derfor gerne historier til Guvernøren og distriktets PR-ansvarlige. 

 

 

 

 

På nationalt niveau

 

 

Der er oprettet en national Rotary Facebook profil. I den forbindelse sendes der også historier til distriktets PR ansvarlige, der videresender til den kampagne ansvarlige på ugebasis.

 

 

 

 

Der udvikles og implementeres kronikker, debatindlæg og historier til forskellige typer af medie gennem perioden ud fra de indleverede idéer fra klubberne.

 

Se eksempel på pressemeddelelse her...

Se eksempel på annonce her...