Intercitymøde den 5/10-2016 med Karen Ellemann

Indsendt af Irene Klitbo den 10.10.2016
Onsdag den 5. oktober afholdt vi vores traditionsrige Intercitymøde, hvor Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann var inviteret som foredragsholder.

135 rotarianere og gæster var mødt op til Glostrup-Albertslund Rotary Klubs traditionsrige møde for at høre Karen Ellemann fortælle om den politiske agenda for folketingsåret 2016-17 frisk fra folketingets åbning dagen før. Ministeren gav en aktuel orientering om regeringens politik og mulighederne for at få gennemført de vanskelige forhandlinger om finansloven og de mere langsigtede reformer. Der var en stor spørgelyst fra deltagerne, lige fra problematikker omkring den nye boligskattelov til kontanthjælpsloftet.

Karen Ellemann er godt kendt her i området, idet hun er valgt i Brøndbykredsen til folketinget for Venstre siden 2007. Hun er i øvrigt godt kendt med det lokalpolitiske arbejde. Karen Ellemann har nemlig været medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal kommune fra 2005 til 2009, hvor hun indtrådte i regeringen som indenrigs- og socialminister. I 2010 blev Karen Ellemann miljøminister samt minister for nordisk samarbejde. Ved regeringsskiftet i 2011 udtrådte hun af regeringen. Siden valget i juni 2015 har Karen Ellemann været social-og indenrigsminister.

 Det var spændende at høre en af vores ministre fortælle helt dugfriske meldinger fra Folketingets åbningsdag. Uden vores mødeudvalg, som har lagt et stort arbejde i at planlægge dette arrangement, kunne det ikke lade sig gøre, siger Irene Klitbo, præsident for Glostrup-Albertslund Rotary Klub. Vi er spændte på, hvem der kommer til næste år, den første onsdag efter Folketingets åbningsdag.