Indvielse af projekt Kvindehaver i Galloya, Gambia

Indsendt af Jette Nielsen den 17.1.2020
Et samarbejde mellem syv Rotary-klubber har resulteret i dette succesfulde hjælp-til-selvhjælps-projekt i Gambia. Resultatet er, at 36 fattige kvinder i Gambia nu kan brødføde deres familie med hjemmeavlede grønsager og kan sælge grønsager på det lokale marked.

De syv Rotary-klubber, der har støttet projektet økonomisk er:

  • Billund
  • Brande 
  • Give
  • Grindsted
  • Ringkøbing
  • Skjern-Tarm
  • Videbæk

Etableringen af kvindehaverne i Galloya har været et meget vellykket projekt, som også i praksis er kommet rigtig godt fra start. Da vi besøgte dem i forbindelse med indvielsen i november 2019 var de allerede én høst forud for det forventede.

Kvinderne går entusiastisk til havearbejdet, og man mærker tydeligt, at det er noget, der har stor betydning for dem alle og for deres ernæring og mulighed for at skabe forretning. Haven er vigtig i forhold til at skabe en bedre fremtid for familierne.

Læs mere udførligt om projektet i vedlagte projektafslutningsrapport 

Afslutningsrapport%20-%20haveprojekt%20Gambia.pdf

Projektbudgettet fremgår af dokumentet her: Budget%20follow%20up%2026.06.19%20Rotary.pdf

Finansieringen af projektet: Finansiering%20af%20projekt%20Kvindehaver%20%281%29.pdf