Indlæg om Rotaract af Torben Folmer Bech

Medlemskabsudvikling

Klub:Skrevet af PDG, COL/COR delegeret D1440, Torben Folmer Bech Rosenholm Rotary klub.

Det er vigtigere nu end nogensinde at forstå den globale virkning af Rotaract og dermed sætte ambitiøse mål, der kan hjælpe med til at engagere endnu flere unge i service og ledelse gennem Rotaract. Derfor har bestyrelsen for Rotary International (RI) på deres møde i januar sat nye mål for Rotaract

I dag, år 2020, er der 250.792  rotaractere i 10.904 Rotaract klubber i 184 lande. Inden år 2022 skal der ske en fordobling af rotaractere. Inden år 2022 skal 20 % af rotaracterne blive medlem af en Rotary klub. Inden år 2029 runder antallet af rotaractere én million.

Fra at være et program til at blive medlem

 I mange år har rotarianere og rotaractere overalt i verden drøftet, hvordan man bedre kunne anerkende Rotaract klubberne, som også ville medføre en fleksibel medlemsoplevelse. Det kulminerede på Council on Legislation (COL) 2019 med milepælsbeslutningen om, at Rotaract fra at være et Rotary-program nu er blevet en medlemstype af RI på lige fod med Rotary klubberne, men med færre beføjelser. COL overlod det til RI-bestyrelsen at udrede de nærmere detaljer. Der blev nedsat en Task Force gruppe, sammensat af rotaractere og rotarianere, som kom med anbefalinger, der kunne afspejle Rotaract`s nyligt hævede status. Nu har RI-bestyrelsen udsendt følgende nye retningslinjer for Rotaract:

Kontingent

Den 1. juli 2022 begynder Rotaract klubberne at betale kontingent til RI. Det årlige kontingent bliver USD 5 pr. medlem i universitetsbaserede klubber og USD 8 pr. medlem for samfundsbaserede klubber. Til gengæld bortfalder engangsgebyret på USD 50 for chartring af en ny Rotaract klub.

Aldersgrænse

Aldersgrænsen for rotaractere fortsætter med at være 18 til 30 år. Den øvre grænse føles forskelligt i forskellige egne. Nogle ønsker aldersgrænsen hævet, og andre ønsker den sænket. Den øvre aldersgrænse kan nu ændres, hvis klubben (i overensstemmelse med sine vedtægter) får godkendelse af sine medlemmer, og hvis det findes relevant af sponsorklubben.

Rotaract klubber er åbne for alle unge voksne, der er mindst 18 år gamle.

Nye Rotaract klubber

En Rotaract klub kan nu oprettes med eller uden en sponsor. En sponsor kan være en eller flere Rotaract klubber og/ eller Rotary klubber. Husk, at rotaractere kan melde sig ind i en Rotary klub, mens de stadig er aktive medlemmer af Rotaract klubber, eller de kan starte deres egne Rotary klubber.

Repræsentanter fra Rotaract i distriktet

Rotaract repræsentanter udvælges af distriktets Rotaract udvalg og skal godkendes af distriktsguvernøren før valg. Det kræves dog, at vedkommende har fungeret som Rotaract-klubpræsident i en hel periode før tiltrædelsen. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2020, bortset fra kontingentbetaling, som indføres 2 år senere.