Udskydelse af Distriktskonference i Rotary Distrikt 1461 og afvikling af virtuelt årsmøde!

Indsendt af Peter Thode Loft den 25.9.2020
03.10.2020. 13:45

Kære Rotarianere

I erkendelse af og ansvarlighed overfor den alvorlige situation det danske samfund befinder sig i forbindelse med en aktuel opblussen af COVID-19 epidemien, har vi i Rotary Distrikt 1461 besluttet at udskyde Distriktskonferencen fra den 3. oktober 2020 til den 30. januar 2021.

Haderslev Katedralskole, der velvilligt har stillet lokaliteter til rådighed, har den 21. september 2020, på lige fod med alle andre uddannelsesinstitutioner, modtaget en opfordring fra Sundhedsstyrelsen om at aflyse alle sociale arrangementer i den kommende tid. Derfor finder vi det ansvarligt, at også Rotary aflyser sin distriktskonference for at bidrage til, at smittespredningen og smittekæderne stoppes så effektivt som muligt. Rotary har internationalt doneret over 30 mio. USD i bekæmpelse af Covid-19 og ivrigt benyttet samme logistik som i Poliobekæmpelsen.

Vi håber på forståelse fra de tilmeldte 192 præsidenter og andre klubrepræsentanter og håber, at vi får mulighed for at gennemføre Distriktskonferencen lørdag, den 30. januar 2021, hvor alle tilmeldte fortsat bakker op omkring arrangementet. Vi genudsender i løbet af de kommende 14 dage om muligt det samme program, som så mange har ønsket at deltage i. 
Jer, der har tilmeldt jer til distriktskonferencen bedes give besked senest 1. december om I fortsat agter at deltage eller ikke i den udskudte konference den 30. januar 2021 til tilmeldingsansvarlig Peter Thode Loft på mail peter (at) thodeloft.dk. På den måde behøver I ikke tilmelde jer påny via tilmeldingshjemmesiden.

Til gengæld agter vi at gennemføre det varslede Årsmøde/generalforsamlingen som et virtuelt møde på samme dag og tidspunkt lørdag, den 3. oktober 2020 kl. 13.45 - 15.15. Der indbydes til en Zoom videokonference med plads til 100 deltagere, som styres teknisk af Rotary Danmarks Landssekretær Asbjørn Isaksen og ledes af en ekstern dirigent.

Dagsordenen til årsmødet/generalforsamlingen vil være nøjagtig den samme som den udsendte omfattende årsberetningen for 2019/20 v. Pastguvernør Elsebeth Christmas Møller, regnskab for 2019/20 v./ distriktskasserer Kresten Lei, planer for 2020/21 v./ Distriktsguvernør Jens Kaptain og i øvrigt valg til nomineringskomiteen vedr. Distriktsguvernør 2023/24.

Vi håber, at mange vil deltage i denne virtuelle del, og benytter adgangen: Zoom (mødeID: 923 025 8385) eller https://us02web.zoom.us/j/9230258385. Det er en god idé at sikre på forhånd, at man er registreret som Zoom bruger, så man kan nøjes med at benytte det oplyste mødeID.

Venlig hilsen

Jens Kaptain
Distriktsguvernør 2020/21
mail: kaptain.haderslev (at) mail.dk
Mobil: 2577 2100