Systemændringer i rotary.dk

Herunder vil vi liste, hvilke ændringer der er blevet lavet i rotary.dk og på hvilken dato.

27.08.2018 Login på iPads og Iphones

Der har været problemer med, at det øverste logind felt ikke blev vist på iPads og iPhones, hvilket gjorde det næsten umuligt for brugere af disse devices at logge ind. Denne fejl skulle være afhjulpet pr. dags dat.

27.08.2018 Tvangsfelter

Når et medlem bliver genindmeldt eller genindmeldt og flyttet til anden klub, har der været et problem, idet medlemmerne kunne aktiveres UDEN at der blev krævet de sædvanlige tvangsfelter indtastet. Det har givet problemer i dataudvekslingen med Rotary International. Systemet er derfor blevet ændret til at tvangsfelter (adressefelter) nu kræves indberettet.

Proceduren for aktivering er nu: Klik på Genindmeld. Du vil nu bllive bedt om at indtaste adressefelterne (de er markeret med en rød ramme). Når det er gjort, skal du igen klikke på Genindmeld og nu får du en datoboks, hvor aktiveringsdatoen skal indsættes. Slut af med at klikke på Geninmeld/Flyt knappen.