Et tilbud om støtte og inspiration til din klub

Indsendt af Claus Skovbjerg den 11.6.2021
KLUBUDVIKLINGSSEMINARET ER ET TILBUD OM STØTTE OG INSPIRATION TIL AT ARBEJDE MED DIN KLUBS FREMTID OG PLAN FOR DE NÆSTE 3 ÅR.

Vi ved, at det er en stor fordel for en klubs udvikling, at have en plan for fremtiden, der viser retning og udvikling, som medlemmerne har indsigt i og kan spejle sig i. Det giver et godt fundament for klubben og medlemmernes motivation for at være medlem.

I 2019/20 deltog 10 klubber i Klubudviklingsseminaret i 2019/20. Alle har trods Corona arbejdet ihærdigt med at lave hver deres fremtidsplan for de næste 3 år, som er omdrejningspunktet for klubbernes udvikling i de kommende år.

Klubberne har udtrykt stor tilfredshed med seminarets indhold og mål, og derfor tilbyder vi alle klubber, at deltage i det nye klubudviklingsseminar, der starter op i september 2021.

Kursets formål er, at inspirere og motivere klubberne, så de gennem seminaret og arbejdsprocessen, kan udvikle en fremtidsplan til konkret brug i deres egen klub, som de efterfølgende effektuerer.

Kurset er opbygget som et aktivt kursus, hvor der er oplæg fra klubber, der har udarbejdet fremtidsplaner, og er i gang med at effektuere dem, samt almindelig dialog.

Kurset er meget baseret på, at man arbejder med fremtidsplanen, både på startmødedagen, men også efterfølgende virtuelt, hvor klubberne inddeles parvis og fremlægger, får sparring og feedback fra hinanden, så man på den måde, kan få alle aspekter og inspiration med til fordel for ens egen plan.

Når fremtidsplanen er færdig og godkendt af ens klub, starter processen med at implementere planen i klubben.

Opstart møde afholdes på Bygholm Landbrugsskole den 9. september.

Dette møde følges op med 3 virtuelle møder omkring arbejdet og implementeringen i løbet af året og afsluttes i maj 2022, hvor vi evaluerer med klubberne over forløbet og hvor langt man er nået og inspirerer til processens videre forløb.

Målgruppe

Eksisterende og kommende præsidenter samt bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd i klubben, med interesse og motivation for at lave en fremtidsplan for at udvikle sin egen klub.

Tilmelding

Såfremt du er interesseret i at høre mere inden du tilmelder din klub, så ring til distriktstræner Jan Aagaard, tlf. 23 83 88 44 eller send en mail til dg1450-1920 (at) rotary.dk.

Hvis du er afklaret og gerne vil deltage så send en mail til dg1450-1920 (at) rotary.dk