Indsendt af Claus Skovbjerg den 24.9.2020
Corona-reglerne er blevet skærpet igen, og nogle klubber har spurgt om Distriktets indstilling til fortsatte møder. Som vi tidligere har understreget, er det afgørende fortsat hele tiden at følge myndighedernes henstillinger, og klubben træffer selv de nødvendige beslutninger på det grundlag. Jeg kan supplere med nogle generelle vurderinger:
  • Det kan fortsat lade sig gøre at holde møder på sædvanlig vis, men det er nødvendigt at overholde reglerne om afstand, afspritning og mundbind.
  • Mange møder holdes på hoteller eller restauranter, der har fastlagt helt klare retningslinier for både adgangsforhold, møder og spisning, og dem skal klubberne naturligvis respektere.
  • Man bør afspritte hænderne hyppigt, gerne også under mødet.
  • Man skal holde en afstand på 1 meter (fra næse til næse), både ved møder og ved spisning.
  • Det er fortsat tilladt at synge, men så skal der være en afstand på 2 meter (fra næse til næse). Derfor er en del klubber holdt op med at synge – men mange klubber har indrettet sig, så det fortsat kan lade sig gøre.
  • På de fleste mødesteder vil der være et krav om, at man skal bære mundbind, når man står op eller bevæger sig i rummet. Når man sidder ned, behøver man ikke mundbind.
  • En taler eller foredragsholder behøver ikke bære mundbind, selv om han/hun står op og har front mod tilhørerne. Men det kræver en afstand på mindst 2 meter til nærmeste tilhører.
  • Myndighederne anbefaler brug af app’en Smittestop, men det er naturligvis op til den enkelte.
  • Brug den sunde fornuft i alle sammenhænge.

Den enkelte klub beslutter selv, hvordan det kan lade sig gøre at kombinere møder, traditioner, regler og henstillinger. Jeg ved, at enkelte klubber har suspenderet møderne i en periode, og andre klubber holder digitale møder i stedet for. Det kan og vil vi i Distriktet ikke lave bestemmelser om, men vi opfordrer til, at man drøfter det i klubben og når frem til en fælles beslutning.

Med venlig hilsen

Per Lindved

Tlf. 25774235

Mail perlindved (at) youmail.dk