Massiv tilgang af nye medlemmer til Videbæk Rotary Klub

Oprettet af Jeannette Refstrup den 18.2.2021
En klubaften med fokus på, hvad det vil sige at være medlem af klubben, og hvad det er, klubben kan og vil, fik 9 mennesker til at træde ind i klubben i 2020.

Hvordan er det gået i det forløbne år?
Klubben har været nødt til at drosle ned på aktiviteterne på grund af Covid-19, men alle nytilkomne er stadig med på holdet i dag.

”Vi regner med, at alle nye medlemmer er klar til at være med, når vi fysisk kan mødes igen. Inden da kontakter vi personligt alle, så de fra start kan komme godt ind i klubben og fællesskabet, når tingene igen fungerer normalt,” siger Arne Lund Thomsen, daværende præsident og initiativtager til projektet omkring en øget medlemsskare.

Rotary tilplanter hvert år blomsterkummerne i Videbæk by.

”Vi håber på et snarligt forår - og glæder os til at de nye medlemmer også kommer med i arbejdet,” fortæller Arne Lund Thomsen.

Udover dette lokale projekt er Videbæk sammen med en række andre Rotary klubber og Rotary Danmarks Hjælpefond med i et omfattende hjælpearbejde i Gambia i Afrika. Takket være Rotary har landsbyen Galloya fået oprettet kvindehaver, en nursery school og rent drikkevand i hele landsbyen.

Videbæk er som alle lokale Rotary-klubber en del af en stor international klub.

Er de nye medlemmers forventninger blevet indfriet?
Johannes Kaasgaard udtalte som nyoptaget sidste år: ”Jeg forventer at opnå netværk og sparring i mødet med andre brancher på en afslappet måde – og ikke mindst at få faglige og sociale input”.

Nu er svaret, at på grund af Covid-19 har det været et usædvanligt år med få fysiske møder og dermed et stækket klub-år. Derfor har det desværre ikke været muligt at indfri alle forventningerne. Kaasgaard har alligevel frisk mod og tro på det fremtidige klubliv.

Udover de få fysiske møder har det været absolut positivt at følge online-møderne i Distrikt 1450:

”Ros til det initiativ,” siger Johannes Kaasgaard.

Nævnes skal også det gode ved de få fysiske møder, som indeholdt en skøn sommerfest, hvor også familien var velkommen. Han fremhæver desuden to spændende virksomhedsbesøg:

”Der får vi som Rotary-medlemmer indblik og adgang til virksomheder, som måske ikke er alle forundt,” mener han.

Kaasgaard betaler gerne sit kontingent, da han på den måde bidrager til klubbens hjælpearbejde. Det er ikke muligt for ham at deltage særlig aktivt i arbejdet, da han driver en tidskrævende virksomhed, der producerer 28.000 smågrise, som fedes op til slagtesvin.  Virksomheden har ikke været ramt af virus, men leverancen til slagteriet er træg og ikke hundrede procent i top på grund af slagteriets pålagte restriktioner i forbindelse med Covid-19.

Positivt for klubben
”Indtil nu har det været mærkbart positiv for klubben med en øget medlemsskare og de nye medlemmers bidrag til klublivet - på trods af et anderledes klub-år,” mener Arne Lund Thomsen.

Fik du læst: Hjælpearbejde, sparring og nye input

KLIK OG FØLG DISTRIKT 1450 PÅ FACEBOOK

ER DU IKKE MEDLEM AF ROTARY? KLIK HER OG LÆS, HVORDAN DU BLIVER DET

Artiklens forfatter, Jytte Gottlieb, har været medlem af Brande Rotary Klub siden 2010 og har blandt andet været præsident for sin klub og af flere omgange formand for klubbens PR-udvalg.