Oprettet af Jan Caspersen den 5.11.2016
Aktuelt er Haderslev Hertug Hans Rotary Klub alene involveret i verdens største "Stafet for Livet"

Haderslev Hertug Hans Rotary Klub har gennem årene medvirket i bl.a. finansiering af cykel- og ambulanceprojekter i Litatuen, lokale projekter forbundet med etablering af Hospice Sønderjylland m.m.m. og senest deltaget sammen med distriktet i renovering af et børnehjem i Brasilien.

Aktuelt er Haderslev Hertug Hans Rotary Klub alene involveret i verdens største "Stafet for Livet", der hvert år gennemføres med tusindvis af deltagere i Damparken i Haderslev. Klubben støtter dette arrangement sammen med naboklubberne i Haderslev, Christiansfeld og Vlojens og er samlet set en af de største bidragsydere. Der kan senere fremsendes ydferligere om dette projekt.

For Haderslev Hertug Hans Rotary Klub betyder deltagelsdene et tilskud på ca. kr. 10.000,- om året. Vor projektgruppe i denne sammenhæng er aktuelt ved at oppgøre årets resultat fra september 2016, og jeg kan i skrivende stund, og da du gerne vil have en hurtig tilbagemelding ikke komme beløbet nærmere lige nu.

Fra Rotaryåret 2017/18 nedsætter vi et formelt projektudvalg, idet vi efterhånden har relativt mange midler i klubkassen, som vi gerne vil omslætte til et eller flere nye projekter, - gerne sammen med distriktet og Rotary Danmark samt verdensorganisationen afhængog af, hvilket eller hvilke projekter, vi kommer til at indgå i.