Oprettet af Leif Fritsdal den 2.11.2015
Et langt samarbejde mellem Aarhus Nordvestre Rotary klub og en række tyrkiske klubber i Ankara har båret frugt og skabt flotte rammer for skoleelever i et af Ankaras fattigste kvarterer

Hattrick i Ankara!

Dato: 26.10.2015
Af:  Leif Fritsdal

 

Aarhus og Ankara i parløb 

Per Chr Willemoës, projektleder fortæller: 
Selv om der ikke er tale om en fodboldkamp, men et humanitært projekt, og selv om den indsats, som Aarhus Nordvestre RK i samarbejde med en række tyrkiske rotaryklubber yder i Ankara, varer en hel del længere end 2 x 45 minutter, så er resultaterne alligevel værd at berette om – ikke mindst i en tid, hvor modsætninger mellem Europa og Mellemøsten synes at vokse dag for dag.

Aarhus Nordvestre RK har i et frugtbart samarbejde med Anittepe RK siden 2011 renoveret og opgraderet skoler i et af den tyrkiske hovedstads fattigste kvarterer, Mamak. Den 26. oktober i år blev dagen, hvor vi i fællesskab ”scorede” for tredje gang, og hvor 625 elever i alderen 5-14 år med begejstring kunne tage Kösklüdere-skolen i brug.

Et projekt til 80.000 USD

Og der var rig anledning til at være begejstret, for deres skole har gennemgået nøjagtig den samme kur, som de andre skoler, vi har haft gennem processen: Totalt renoverede klasseværelser og gang-/trappearealer, nyt inventar og it-udstyr med projektorer i alle klasselokaler (samt smartboard i ét) og drikkevandsforsyning med fontæner på hver etage.

Det omfattende it-udstyr kompenserer i første række for det forhold, at skolen ikke råder over faglokaler; men det tjener også et andet væsentligt formål nemlig at støtte den omfattendeuddannelses- og kursusvirksomhed for lokalsamfundet, som klasseværelserne danner ramme om, når skoleeleverne er gået hjem. 

Skoleprojektet beløb sig denne gang til næsten USD 80,000 og var dermed ca. 50% dyrere end de tidligere projekter; men der var naturligvis ingen budgetoverskridelser, for vi vidste på forhånd, at elevtallet var større og bygningernes stand dårligere, end vi var vant til.

Tyrkiske klubber vil gerne deltage

Men USD 80,000 er ikke desto mindre over ½ mio. kroner, hvilket kan mærkes selv i en aktiv klub som Aarhus Nordvestre. Derfor har det været en stor glæde, at ikke færre end 8 tyrkiske rotaryklubber og deres distrikt denne gang har sluttet op om projektet og – hvad der er helt usædvanligt i en Global Grant-sammenhæng – tegnet sig for over 30% af finansieringen.

Med sådan en lokal opbakning, kan næsten alt lade sig gøre!