Guvernørens hjørne - april 2020

• Corona virus – Nye retningslinjer for forsamlinger
• Virtuelle møder og andre ideer til aktiviteter uden fysiske møder
• Folkemødet
• Udvekslingsstudenter
• Medlemsudvikling
• God påske

Corona virus – nye retningslinjer for forsamlinger

Jeg er sikker på, at alle klubber hver især træffer de foranstaltninger der er nødvendige, og overholder de retningslinjer, som bliver givet fra Regeringens side.

I aftes blev det meddelt, at der ikke må være forsamlinger over 10 personer, inden 10. maj.

Det betyder, at vi skal aflyse alle møder indtil dette tidspunkt, med risiko for, at denne frist bliver yderligere forlænget, hvilket jeg ikke vil finde unaturligt. Mange i Rotary er jo også i risikogrupperne, så vi skal alle overveje grundigt, hvornår det rette tidspunkt er, for at genoptage de fysiske møder ud i fremtiden.

 

Virtuelle møder og andre ideer til aktiviteter uden fysiske møder

Nogle klubber i Rotary i landet har allerede genoptaget deres møder!

 

Naturligvis ikke fysiske møder, men virtuelle.

 

Møderne har ikke samme længde og omfang som de almindelige møder, men bare det, at man får snakket med klubkammeraterne om, fx hvordan de har det i situationen, eller udveksle gode ideer i relation til sin virksomhed og hverdag, ja, det styrker netværket og klublivet.

 

Møderne ligger typisk på den sædvanlige mødedag og starter på det normale tidspunkt.

 

Der er indtil flere muligheder for virtuelle møder, som sikkert er velkendte for de fleste, men her er nogle af mulighederne:

 

Skype, Adobe-Connect, Face-Time, Zoom Meeting – og der er sikkert andre udbydere.

 

I klubberne findes der nok alle steder nogle medlemmer, der er helt fortrolige med disse virtuelle medier, og som kan sætte møderne op for medlemmerne.

 

Eksempel på aktiviteter uden fysiske møder :

 

Det er jo helt op til klubberne selv at sammensætte et program på et virtuelt møde, men hvis man fx lader medlemmerne få 2 minutter hver til at fortælle om deres hverdag lige nu, eller én fremlægger problemstillinger, som man ønsker de andres holdning til, så tror jeg, at mødeprogrammet kommer af sig selv. Der behøver ikke nødvendigvis være en stor fast dagsorden, den er mere det at vi er sammen, der tæller noget.

 

Man kan herudover lave en turnus, hvor man lader medlemmer på skift udsende et ”ugebrev” og lade det op til hvert enkelt medlem slev at vælge sit eget emne og tema.

 

Det samme kan man gøre omkring 3-minutter´s indlæggene. Der er jo ingen grund til ikke at fortsætte med at få dem publiceret, dog nu i en rundsending, fremfor som et indlæg på et klubmøde.

 

Sekretæren kan sørge for at indlæg af den ene eller art kommer rundt.

 

Der er med garanti et væld af ideer til, hvordan man holder ens klub aktiv, selvom vi ikke mødes fysisk og disse ideer vil jeg gerne være med til at sprede, så sidder du inde med en god ide, som I gør I din klub lige nu, så giv mig besked, så samler jeg disse op og videreformidler til klubberne, når jeg har en passende mængde at samle sammen.

 

Husk også klubbens ældre medlemmer

Lige nu er alle mere eller mindre isolerede i deres hjem. Værst er det nok for vores ældre klubmedlemmer, der måske også får sværest ved at deltage i virtuelle møder, når klubben får dette sat i værk. Husk at give dem opmærksomhed, fx ved at de med mellemrum får en opringning fra ledelsen.

 

Folkemødet

Distriktet plejer at deltage på Folkemødet sammen med de øvrige distrikter. Folkemødet er som alle større events aflyst.

 

Udvekslingsstudenter

For nogle dage siden blev det besluttet i Rotary Danmarks Ungdomstjeneste, , at ungdomsudvekslingen i hele Danmark aflyses med hensyn til al udveksling i 20/21. Det gælder både de som skulle rejse ud, og de som vi skulle modtage i Danmark i sommeren 2020 og vinter 2021.

Der arbejdes ufortrødent videre med programmet herefter, hvor vi alene er nødt til at tage en pause, og der er allerede nye studenter, der er i gang med ansøgningen til team 2021/22

Alle præsidenter og klubcouncellorer er orienteret ved mail og dialog fra Distriktets ungdomstjeneste, v/Ole Mølgaard.

 

Rotary hjælper strandede danskere

I samme boldgade kan jeg fortælle, at København Grundtvig RK med opbakning fra Udenrigsministeriet, tilbyder strandede danskere i udlandet at få kontakt til de lokale Rotary-klubber, således, at de strandede her kan finde tryghed og få støtte i forbindelse med deres ufrivillige ophold.  Få mere at vide på denne adresse: corona (at) rotary.dk

 

Medlemsudviklingen

Marts måned var ligesom februar, en rigtig god måned, med hensyn til nye medlemmer i distriktet, hvor ikke mindre end 17 personer blev optaget i Rotary, rundt omkring i distriktet.

Jeg vil opfordre til, at man alle steder finder måder, hvorpå vi kan holde en eller andet kontakt til hinanden iblandt klubbernes medlemmer, så vi mærker hinanden i denne tid. Det er med til at fastholde interessen for Rotary og vores klub.

Det gælder alle unge som gamle medlemmer, det er her hvor vores netværk betyder noget.

Når vi så åbner op for klubmøder igen, så håber jeg, at vi i de uger inden og efter sommerferien, igen vil have en stor medlemsoptagelse.

Der er heldigvis mange på vej rundt omkring, og når vi så ikke har april og maj måned til at optage disse nye medlemmer i, så bliver det jo ekstra godt, når vi kommer længere hen.

 

God påske

Sidst men ikke mindst, vil jeg ønske jer alle en rigtig god påske – pas godt på jer selv.

 

Med Rotary hilsen

 

Jan Aagaard / Distriktsguvernør 2019/20

Mail  dg1450-1920 (at) rotary.dk

Tlf. 23 83 88 44