Fire Rotary-klubber giver 20.000 elever adgang til computere

Oprettet af Sam Strange Eyde den 11.4.2017
Et stort computerprojekt i det østlige Ukraine er under udførelse. Det sigter i første række mod at forsyne 30 skoler med computere, internet og uddannelse.

Bag projektet står 4 rotaryklubber, der alle tidligere har samarbejdet på forskellig vis, hvilket er en klar forudsætning for at få et så komplekst projekt realiseret. Opgaven løftes af RC Kyiv Multinational, Aarhus Nordvestre RK, RC Köln-Ville og Lemvig RK, og projektet kommer ca. 20.000 ukrainske elever til gavn.

De første 30 computere incl. printere m.m. er primo marts på vej østpå fra Kiev til forventningsfulde unge, så billedet af den glade bruger må vi vente lidt med; men de mange frivilliges forudgående arbejde med transport og renovering af det omfattende computerudstyr fortjener bestemt også at blive husket. Så derfor et billede fra den langvarige klargøringproces.

Vi regner med, at alle de 30 skoler, vi har indgået skriftlige aftaler med, er blevet forsynet med computerudstyr i løbet af sommeren 2017. Et mindre antal computere vil tilgå NGO’ere, der støtter samfundsudviklingen i regionen.

Per Chr. Willemoës

Aarhus Nordvestre RK