Koordinator til udbredelse af udvekslingsprogrammet Short Term søges

Submitted by Claus Skovbjerg on 30.3.2021
I vores distrikt 1450 ønsker vi at fremme udvekslingsprogrammerne med fokus på de kortere programmer. Heriblandt Short Term med programmerne Camp og Family to Family.

Tidligere koordinator er stoppet, hvorfor vi søger en ny koordinator, der kan varetage opgaven sammen med resten af teamet omkring de kortere programmer.

Koordinatoropgaven er at udbrede kendskabet til Short Term programmerne i vort distrikt - primært information og støtte til klubber, der ønsker at etablere en CAMP.

Overordnet koordineres programmet af Rotary Danmark v/ Jakob Volther.

Nærmere oplysninger kan indhentes hos undertegnede.

Ansøgning med kort motivation til funktionen som Short Term koordinator sendes til undertegnede på mail: f.libner (at) gmail.com - senest d. 1. juni 2021.

Med venlig hilsen

Flemming Libner

 

Se organisationsorversigt her.