GUVERNØRENS HJØRNE – UGE 16 2021

I denne udgave:
- Alternative møder i corona-perioden
- Genåbning på vej!
- Rotarys involvering i corona-bekæmpelsen
- Distriktets online-møder
- Antallet af polio-tilfælde falder!
- Rotary i Danmark i 100 år
- Long Term Exchange aflyst 2021-22
- Kurser, seminarer og PETS
- Gang i hjælpeprojekterne!
- ICC Litauen

Guvernørens Hjørne - uge 16 2021

Alternative møder i corona-perioden

Det har været imponerende at følge klubbernes alternative møder i corona-perioden. Stadig flere klubber har holdt digitale møder i den sædvanlige rytme hver eller hver anden uge, men der har også været en stor kreativitet med alternative måder at være i kontakt med hinanden.

Man har mødtes udendørs til walk-and-talk, man har spist sammen hver for sig, man har hver uge udsendt 3 minutter fra et af medlemmerne – eller man har gjort noget helt andet.

Det er godt at opleve, at kreativiteten blomstrer i en periode, hvor det normale ikke har kunnet lade sig gøre. Det har medvirket til at fastholde kontakten med hinanden.

Genåbning på vej!

Endelig ser det ud til, at vi er på vej tilbage til mere normale tilstande i samfundet. Forsamlingsrestriktionerne lempes trinvist over de næste uger, og det betyder også, at der bliver muligheder for at holde Rotary-møder igen.

Fra den 21. april må vi mødes 10 personer, men det er jo ikke så relevant for os. Men fra den 6. maj må vi mødes 25 personer, og det giver en stor del af distriktets klubber mulighed for at genoptage møderne. Fra den 21. maj er grænsen 50 personer, og så kan også de største af klubberne være med.

Det har vi ventet længe på, og jeg er sikker på, at I i de fleste klubber allerede er i fuld gang med at planlægge, hvordan og hvornår møderne kommer i gang igen. Det afhænger jo lidt af klubbens størrelse.

Men hvis I er meget utålmodige efter at mødes fysisk, kan det lade sig gøre udendørs, hvor begrænsningerne lempes hurtigere og allerede er oppe på 50 fra den 21. april. Det giver forårsvejret jo også bedre muligheder for.

Jeg glæder mig over de bedre muligheder, og jeg håber, at der i hele samfundet stadig vil være det nødvendige ansvar, som sikrer, at vi ikke pludselig bliver nødt til at bremse op igen.

Derfor er vi naturligvis også i Rotary nødt til at følge alle reglerne, selv om vi næsten ikke kan vente med at se kammeraterne igen. Mange plejer at mødes hver uge – og nu er det næsten et halvt år siden, at vi har set hinanden!

Så i år er det ikke kun foråret, vi glæder os til – vi glæder os mindst lige så meget over at kunne komme til Rotary-møde igen!

Rotarys involvering i corona-bekæmpelsen

Nogle har spurgt til, hvordan vi i Rotary kunne hjælpe i corona-situationen. Et af forslagene var f.eks. at hjælpe med transport af ældre til test eller vaccination.

Både distriktet og nogle klubber har kontaktet flere myndigheder, men tilbagemeldingen har været, at der er mange andre organisationer, der sammen med de kommunale og statslige myndigheder sørger for opgaverne, så der var ikke egentlige opgaver for Rotary.

På verdensplan er situationen ganske anderledes, og her er mange Rotary-klubber involveret i hjælpeprojekter om at fremskaffe vaccine, hjælpe med vaccinationer eller mange andre opgaver. The Rotary Foundation har i perioden bevilget ca. 32 millioner US-dollars i støtte til corona-relaterede projekter.

Distriktets online-møder

Siden januar har vi i distriktet holdt digitale møder hver mandag kl. 17.00-18.00 for alle distriktets rotarianere og de gæster, man har ønsket at invitere med.

Der har hver gang været et spændende indlæg i den største del af mødet, men også en mulighed for at møde andre rotarianere i mindre grupper i 5-6 minutter. Fra kl. 18.00 har der været mulighed for at mødes klubvist, og det har mange klubber benyttet sig af. I de klubber, hvor man ikke har holdt digitale møder, har det givet en mulighed for at få en snak med hinanden – om end vilkårene naturligvis ikke svarer til at mødes fysisk.

Der har typisk været mellem 150 og 200 deltagere i møderne, hvilket svarer til 10% af alle distriktets medlemmer, og en enkelt gang var vi helt oppe på 338 deltagere!

Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger om møderne som et supplement til klubbernes egne møder, og derfor har vi også besluttet at fortsætte med møderne, men dog med længere mellemrum. Det vil vi informere nærmere om senere.

Indtil videre fortsætter møderne hver uge også i maj måned, indtil alle klubber har mulighed for at mødes igen.

Antallet af polio-tilfælde falder!

Sidste år var der 140 tilfælde af polio i Afghanistan og Pakistan. Det er stadig for mange, men det var trods alt et fald fra 176 tilfælde i 2019.

Den gode nyhed er, at i 2021 har der indtil nu kun været 2 tilfælde – et i hvert land – så måske er vi kommet endnu tættere på den endelige udryddelse af polio. Det er i hvert fald en positiv udvikling, som vi kan glæde os over.

Rotary i Danmark i 100 år

Søndag den 13. juni fejrer alle 5 distrikter i Danmark, at den første Rotary-klub i Danmark, Københavns Rotary Klub, blev startet i 1921, og at det således er Rotarys 100-års jubilæum i Danmark.

Det sker ved et arrangement, hvor Rotary har reserveret Cirkusrevyens eftermiddagsforestilling kl. 16.00. Der er på nuværende tidspunkt solgt næsten 1.000 billetter til revyen, men der er stadig ledige billetter. Mange har benyttet sig af muligheden for at bestille middag bagefter, og der er nu også mulighed for at bestille frokost før forestillingen, hvis det passer bedre ind i tidsplanen, f.eks. hvis man skal nå tilbage til Jylland søndag aften.

På www.endpolionow.dk kan du finde alle oplysninger. Det er Polio-udvalget i Distrikt 1470, der står for arbejdet, og ud over fejringen af Rotary i Danmark er målet at samle penge ind til End Polio Now. Derfor er der også mulighed for at give ekstra donationer – med skattefradrag! – og på nuværende tidspunkt er der allerede indsamlet over 150.000 kr., som Bill og Melinda Gates Foundation jo tredobler, så vi er tæt på en halv million kroner i støtte.

Skynd dig at reservere billetter, så du er med til både at fejre Rotary og støtte End Polio Now.

Long Term Exchange aflyst 2021-22

Rotary International har besluttet, at der på grund af corona-situationen over hele verden heller ikke vil blive gennemført nogen Long Term Exchange i Rotary-året 2021-22.

Det er naturligvis beklageligt, men også forståeligt, for i store dele af verden er der ikke mulighed for at komme hverken ind i eller ud af landet, og mange steder er der endnu ikke kontrol med smitteudviklingen.

Så både vi og de unge må vente til sommeren 2022 med at sende dem afsted. Men forberedelserne er allerede i gang.

Enkelte af de andre programmer vil måske kunne starte i det kommende Rotary-år, men det er stadig ikke afklaret.

Kurser, seminarer og PETS

Stort set alle distriktets kurser og seminarer er blevet udsat til efteråret. Klubudviklingsforløbet, hvor 10 af distriktets klubber bl.a. har arbejdet med klubbens fremtidsplan, blev ændret, så enkelte møder foregik digitalt, men afslutningen af forløbet finder først sted i efteråret. Alle nye datoer findes på distriktets hjemmeside.

Den sidste del af træningsforløbet for kommende præsidenter, sekretærer og CICO’er, PETS, blev gennemført digitalt den 13. marts under ledelse af Distriktsguvernør Elect Jane Mejlby Buhl-Olsen og med et spændende program.

Efter tilbagemeldingerne at dømme gav det gode resultater, selv om det naturligvis ikke var muligt at netværke på samme måde som ved traditionelle møder. Men da vi ikke kunne regne med at kunne afholde mødet inden sommer, var vi af hensyn til præsidenternes forberedelse nødt til at fastholde tidspunktet.

Så nu har vi i fællesskab sørget for, at næste års præsidenter, sekretærer og CICO’er er klar til at tage overtage stafetten, når vi kommer til den 1. juli.

Gang i hjælpeprojekterne!

Det er svært at gøre op, om corona-perioden har betydet noget for omfanget af hjælpeprojekter, som er en vigtig del af Rotarys indhold – for hvordan gør man overhovedet omfanget op?

En måde kunne måske være at se på, hvor mange projekter, der har fået tilskud fra Rotary Danmarks Hjælpefond. Og når man ser på oversigten foroven til højre (klik på den for at forstørre), som distriktets betyrelsesmedlem Willi Weber har lavet, kan man kun blive imponeret!

Der er en flot blanding af projekter: store og små, lokale, regionale og internationale og med mange forskellige målgrupper. Det er lige netop det, der er hensigten med Rotarys hjælpeprojekter.

Derfor er jeg ikke kun imponeret, men også taknemmelig over den store aktivitet fra klubbernes side – for der er jo også mange flere projekter end dem på listen.

I gør det godt – bliv endelig ved med det!

ICC Litauen

En anden mulighed for hjælpeprojekter er via samarbejdet ICC Danmark-Litauen.

Det er et samarbejde mellem alle de 5 danske distrikter og Litauen med udgangspunkt i, at Litauen tidligere var en del af det danske Distrikt 1460. Samarbejdet drejer sig om dels stipendier til litauiske studerende i Danmark og dels hjælpeprojekter i Litauen. Lige nu er der f.eks. behov for støtte til et projekt med trykaflastende madrasser til et plejehjem.

Jette Lund fra Horsens Vestre RK hjælper meget gerne med yderligere oplysninger på dg1450-1213 (at) rotary.dk.